16/11/2017 - Jak postupovat a čeho se vyvarovat při koupi a prodeji nemovitosti

Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva zve na odborný seminář „Jak postupovat a čeho se vyvarovat při koupi a prodeji nemovitosti.“, na němž vystoupí Mgr. Jiří Kulhánek, právník a odborník na nemovitostní právo.

KDY: 16. 11. 2017, od 16:30

KDE: budova MUP Praha-Strašnice, Dubečská 900/10, místnost č. 205

Z organizačních důvodů je nutná předchozí registrace.

Odborný seminář se bude věnovat jednotlivým etapám, k nimž dochází při koupi a prodeji nemovitostí, a které musí prodávající či kupující podstoupit s tím, že v průběhu odborného semináře budou zodpovězeny především následující dotazy:

  • Jak postupovat při rezervaci nemovitosti a jaké obsahové náležitosti by měla obsahovat rezervační smlouva (ať již je uzavírána přímo mezi prodávajícím a kupujícím či společně s realitní společností)?
  • Jak prověřit právní stav a absenci právních vad nemovitosti?
  • Jakým způsobem v rezervační smlouvě právně ošetřit vrácení rezervační zálohy pro případ, že následně nedojde k uzavření smlouvy o koupi bytu?
  • Jaké obsahové náležitosti musí či byla měla obsahovat smlouva o koupi bytu (popř. smlouva o uzavření budoucí smlouvy)?
  • Jakým způsobem se má bezpečně hradit kupní cena?
  • Kdo a kdy platí daň z nabytí bytu?

a další související otázky i s ohledem na dotazy účastníků semináře.

Pakliže Vás zajímají některé konkrétní specifické otázky související s přednášenou problematikou, budou Vám Vaše dotazy zodpovězeny v průběhu odborného semináře.