28/11/2017 - Ruské revoluce 1917 a Československo

V letošním roce uplynulo právě 100 let od ruských revolucí, které měly zcela zásadní vliv na světové dění i situaci v Československu. Katedra mezinárodního obchodu ve spolupráci s katedrou politologie a humanitních studií uspořádali při této příležitosti odbornou konferenci.

Konference „Ruské revoluce 1917 a Československo“ se zabývala novými poznatky historiků o revolučních událostech, dopady na poválečné uspořádání světa, vznikem a aktivitami čs. legií a vyústěním bolševické revoluce a občanské války v Rusku v masovou emigraci. Pozornost byla věnována také prvním hospodářským kontaktům mezi sovětským Ruskem a ČSR i obrazu Sovětského svazu v české společnosti po 2. světové válce.

Program

Plakát