30/03/2017 - Súfismus: náboženský přístup dostatečně odolný proti hrozbám terorismu?

Súfismus se v mnoha muslimských zemích stal tzv. "sexy koněm", na něž jejich představitelé stále více sází v boji proti rostoucímu vlivu radikálního islámu. Tento islámský náboženský přístup se tak stále více promítá i do politiky a hospodářství některých zemí.

Hostovská přednáška dr. Bouasriji se bude zabývat hlavními islámskými náboženskými proudy v Maroku, resp. otázkou, do jaké míry přijaly prvky tzv. mystické formy nebo spirituální cesty súfismu. Zabývat se bude především dvěma hlavními směry: 1) myšlením duchovního představitele Qadirriya Boutchichiya, 2) myšlením islámské asociace Al Adl wal Ishane (Spravedlnost a spiritualita). Srovnání těchto přístupů pak umožní zamyšlení se nad současnou podobou politiky v Maroku a její schopností čelit výzvám radikálního islámu.

KDY: čtvrtek 30. 3. 2017, 13.20–14.50

KDE: budova MUP Praha-Žižkov, Prokopova 100/16, místnost 201

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Dr. Abdelilah Bouasria, Ecole de Gouvernance et d'Économie de Rabat, Maroko

Registrace předem nutná: http://registrace.mup.cz. Počet míst je omezen.

Přednáška spojená s diskusí proběhne v anglickém jazyce.