09/12/2016 - Výroční expertní konference C4SS - Resilience: Intervědní perspektivy

Centrum bezpečnostních studií MUP si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou výroční expertní konferencii. Svým interdisciplinárním záběrem unikátní akce se letos zaměří na odolnost společnosti z pohledu různých vědeckých disciplín. Cílem příspěvků a společné diskuze mezi experty ze sociálněvědních, technických, přírodovědných či lékařských věd bude nalézat agendy a perspektivy umožňující výzkumnou spolupráci napříč obory a disciplínami, která představuje klíčovou výzvu současného teoretického i aplikovaného výzkumu v oblasti bezpečnostních studií.

KDY: pátek 9. 12. 2016 od 10:00 (registrace od 9:30)

KDE: budova MUP Praha–Žižkov, Prokopova 100/16

Zájemce prosíme o registraci

Na konferenci kromě zástupců C4SS vystoupí experti z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Fakulty bezpečnostního inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vojenské lékařské akademie UNOB a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové či Státního ústavu radiční ochrany. Poskytovatele a zprostředkovatele aplikovaného bezpečnostního výzkumu budou reprezentovat zástupci Odboru Bezpečnostního výzkumu MV a Technologického centra AV ČR.

Program