Přihláška ke studiu - obecné pokyny

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • Online přihláškabakalářské a magisterské studium v prezenční formě nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek
  • bakalářské a magisterské studium v kombinované formě: nejpozději do 29. 9. 2017 (s výjimkou oboru Anglophone Studies, pro který platí termíny stanovené pro prezenční formu studia)
  • doktorské studium: do 30. 4. 2017
  • rigorózní řízení: do 31. 3. 2017 pro konání státní rigorózní zkoušky v lednu 2018, do 30. 9. 2017 pro konání státní rigorózní zkoušky v červnu 2018

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

  • Elektronická přihláška je preferována. Do aplikace je zároveň možné nahrát dokumenty podle požadavků jednotlivých oborů (esej, životopis, motivační dotazník apod.).
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářský stupeň studia) nebo bakalářského diplomu (pro magisterský stupeň studia) nebo magisterského diplomu (pro doktorské studium a rigorózní řízení) doručte poštou nebo osobně na studijní oddělení MUP v Praze 10 – Strašnicích, Dubečská 900/10, nebo na studijní oddělení příslušného univerzitního střediska MUP v Plzni, Liberci či Hradci Králové nejpozději k podpisu smlouvy o studiu (případně smlouvy o konání rigorózního řízení). Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).

PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA

  • Pokud nechcete podat elektronickou přihlášku, můžete podat papírovou přihlášku. Příslušnou přihlášku dle druhu studia, místa výuky nebo studijního oboru si stáhněte ze seznamu formulářů pod tímto textem. Vyplněnou přihlášku s dalšími dokumenty podle požadavků jednotlivých oborů doručte poštou nebo osobně na studijní oddělení MUP v Praze 10 – Strašnicích, Dubečská 900/10, PSČ 100 31.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářský stupeň studia) nebo bakalářského diplomu (pro magisterský stupeň studia) nebo magisterského diplomu (pro doktorské studium a rigorózní řízení) doručte spolu s přihláškou nebo nejpozději k podpisu smlouvy o studiu (případně smlouvy o konání rigorózního řízení) poštou nebo osobně na studijní oddělení MUP v Praze 10 – Strašnicích, Dubečská 900/10, nebo na studijní oddělení příslušného univerzitního střediska MUP v Plzni, Liberci či Hradci Králové. Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).

Formuláře papírových přihlášek ke studiu

Bakalářské a magisterské studium

Přihláška pro uchazeče o studium v českém jazyce v Praze
Přihláška pro uchazeče o studium v anglickém jazyce v Praze
Přihláška pro uchazeče o studium v Plzni
Přihláška pro uchazeče o studium v Liberci
Přihláška pro uchazeče o studium v Hradci Králové

Rigorózní řízení

Přihláška pro obory Mezinárodní vztahy a evropská studia, Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví,  Politologie a Mediální studia
Přihláška pro obor International Relations and European Studies

Doktorské studium

Přihláška pro obory Mezinárodní vztahy a evropská studia,  Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, Politologie a Mediální studia
Přihláška pro obor International Relations and European Studies

Kurzy celoživotního vzdělávání

Přípravný rok - kurz anglického jazyka
Přípravný rok - kurz českého jazyka pro cizince
Semestrální kurz anglického jazyka
Semestrální kurz českého jazyka pro cizince

Přihláška v českém jazyce 
Přihláška v anglickém jazyce

Semestrální modul

Přihláška pro uchazeče o studium v českém jazyce v Praze
Přihláška pro uchazeče o studium v anglickém jazyce v Praze