Katedra bezpečnostních studií

Interní akademičtí pracovníci

 • doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek,
  M.A., PgDip Res, Ph.D. - vedoucí katedry
 • Mgr. Filip Rubáček, Ph.D.
  - zástupce vedoucího katedry
 • doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Krulišová, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida
 • Dagmar Rychnovská, LL.M., M.A., Ph.D.
 • PhDr. Vít Střítecký, Ph.D., M.Phil.
 • doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.
 • Ing. Martina Varkočková

NEWS

In cooperation with Aston University:
Master's Degree in Conflict and Security

Start date: September 2017
Duration: 1 year

The one-year Master's Degree offers students an exceptional opportunity to pursue a graduate programme with a focus on conflict and security. It offers a comprehensive overview of multilevel governance and international relations related to conflict and security taking into account British and Czech perspectives. Students spend the first semester at Aston University, where they study a number of core and optional modules. The second term takes place at Metropolitan University Prague, where they study additional modules and complete a final thesis. All modules are taught in English.

 

Katedra bezpečnostních studií zaštiťuje výuku oboru Bezpečnost a technologie komunikace, v rámci kterého si klade za cíl obeznámit studenty s nejnovějšími poznatky v oblasti nových hrozeb včetně kybernetické bezpečnosti. Odborná profilace katedry odpovídá koncepci oboru, který unikátně propojuje technologickou a sociálněvědní perspektivu zkoumání hrozeb souvisejících s využíváním moderních technologií. Součástí katedry je tým prof. Zbyňka Raidy z VUT Brno, který zastřešuje technologickou část studia a výzkumu.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se realizuje především skrze Centrum bezpečnostních studií (C4SS) a zaměřuje se na problematiku kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti a technologie, biologickou bezpečnost, problematiku sekuritizace apod.

BAKALÁŘSKÝ OBOR

Bezpečnost a technologie komunikace

Vědecké CENTRUM

Centrum bezpečnostních studií (C4SS)

KONTAKT

Tajemnice katedry: Ing. Martina Varkočková
Email: bs@mup.cz
Sídlo katedry: budova Strašnice
Mapa