Katedra mezinárodního obchodu

Interní akademičtí pracovníci

 • prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
  - vedoucí katedry
 • doc. Ing. Helena Fialová, CSc.
  - zástupkyně vedoucího katedry pro obor International Business
 • Ing. Tereza Němečková, Ph.D.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • doc. PhDr. Adamcová Lenka, CSc.
 • MUDr. Jan Fiala, Ph.D. 
 • Ing. Eva Fielko, Ph.D.
 • RNDr. Martin Hála, CSc.
 • Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
 • Ing. Arshad Hayat, M.A., MSc.
 • prof. Ing. Petr Hebák, CSc.
 • Ing. Renata Mudrová, Ph.D.
 • Ing. Martina Šípková, MBA, Ph.D.
 • doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
 • Ing. Alžběta Zíková, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
 • Ing. Tomasz Bronislaw Czapran
 • Ing. Daniela Čermáková
 • Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.
 • Ing. Lenka Fiřtová
 • Ing. Marie Fišerová, Ph.D.
 • JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
 • RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
 • Ing. Václav Chvalovský, CSc.
 • Mgr. Ing. Jakub Jedlinský
 • Mgr. Vědunka Kopečná
 • Ing. Václav Kořenář, CSc.
 • Kevan Lyons MBA, CMA
 • Ing. Radek Maxa, Ph.D.
 • Ing. Lenka Moravcová, Ph.D.
 • Ing. Milan Postler, Ph.D.
 • doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.
 • Martin John David Quigley, LL.M.
 • JUDr. Tomáš Sejkora

Katedra mezinárodního obchodu zaštiťuje výuku v bakalářském oboru Mezinárodní obchod / International Business  a magisterského oboru Regionální studia a mezinárodní obchod / Regional Studies and International Business. Výzkumná činnost katedry zahrnuje různé aspekty vývoje současných mezinárodních ekonomických vztahů (např. nové teorie mezinárodního obchodu, aktuální otázky mezinárodního měnového systému (včetně EMU), problematiku rostoucího postavení rozvojových zemí v mezinárodním obchodě, analýzu zahraničního obchodu ČR, společnou obchodní politiku Evropské unie, aj.).

Pro studenty pravidelně připravuje setkání s odborníky z praxe, pro širší odbornou komunitu pak semináře a odborné konference.

Bakalářské Obory

International Business

Mezinárodní obchod

Magisterské OBORy

Regionální studia a mezinárodní obchod

Regional Studies and International Business

VÝZKUMNÉ CENTRUM

Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů (CMEV)

KONTAKT

Tajemník katedry: Mgr. Šimon Miča, M.A.
Email: mo@mup.cz
Sídlo katedry: budova Žižkov
Mapa