Katedra mezinárodního obchodu

Interní akademičtí pracovníci

 • prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.
  - vedoucí katedry
 • Ing. Tereza Němečková, Ph.D.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • Ing. Lea Melnikovová, Ph.D.
  - zástupkyně vedoucího katedry
 • doc. PhDr. Adamcová Lenka, CSc.
 • MUDr. Jan Fiala, Ph.D. 
 • doc. Ing. Helena Fialová, CSc.
 • Ing. Eva Fielko, Ph.D.
 • RNDr. Martin Hála, CSc.
 • Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.
 • Ing. Arshad Hayat, M.A., MSc.
 • Ing. Renata Mudrová, Ph.D.
 • doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.
 • Ing. Martina Šípková, MBA, Ph.D.
 • doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D.
 • Ing. Alžběta Zíková, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
 • Ing. Tomasz Bronislaw Czapran
 • Ing. Daniela Čermáková
 • Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.
 • Ing. Lenka Fiřtová
 • Ing. Marie Fišerová, Ph.D.
 • JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
 • RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D.
 • Ing. Václav Chvalovský, CSc.
 • Mgr. Ing. Jakub Jedlinský
 • Mgr. Vědunka Kopečná
 • Ing. Václav Kořenář, CSc.
 • Kevan Lyons MBA, AdvDipMA (CIMA)
 • Ing. Radek Maxa, Ph.D.
 • Ing. Lenka Moravcová, Ph.D.
 • Ing. Milan Postler, Ph.D.
 • doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.
 • Martin John David Quigley, LL.M.
 • JUDr. Tomáš Sejkora
Kevan Lyons MBA, AdvDipMA (CIMA)

Katedra mezinárodního obchodu zaštiťuje výuku v bakalářském oboru Mezinárodní obchod / International Business  a magisterského oboru Regionální studia a mezinárodní obchod / Regional Studies and International Business. Výzkumná činnost katedry zahrnuje různé aspekty vývoje současných mezinárodních ekonomických vztahů (např. nové teorie mezinárodního obchodu, aktuální otázky mezinárodního měnového systému (včetně EMU), problematiku rostoucího postavení rozvojových zemí v mezinárodním obchodě, analýzu zahraničního obchodu ČR, společnou obchodní politiku Evropské unie, aj.).

Pro studenty pravidelně připravuje setkání s odborníky z praxe, pro širší odbornou komunitu pak semináře a odborné konference.

Bakalářské Obory

International Business

Mezinárodní obchod

Magisterské OBORy

Regionální studia a mezinárodní obchod

Regional Studies and International Business

KONTAKT

Tajemnice katedry: Ing. Martina Varkočková, Ph.D.
Email: mo@mup.cz
Sídlo katedry: budova Žižkov
Mapa