Rozhodnutí rektora

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 19/2017
o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají od akademického roku 2018/2019 o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 18/2017
o podmínkách konání rigorózního řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 17/2017
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 16/2017
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí rektora č. 15/2017
o náhradním termínu přijímacích zkoušek a prodloužení lhůty pro podání přihlášky ke studiu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., od akademického roku 2017/2018 v bakalářských a magisterských studijních oborech

Rozhodnutí rektora č. 14/2017
o systému vnitřního hodnocení MUP

Rozhodnutí rektora č. 11/2017
o změně počtu přiznávaných stipendií pro uchazeče s pohybovým postižením a o náhradním termínu přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením pro akademický rok 2017/18

Rozhodnutí rektora č. 10/2017
Jmenování Grantové komise Interního grantového systému MUP

Rozhodnutí rektora č. 9/2017
Akreditační řád Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 8/2017
o využití celkové výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2017

Rozhodnutí rektora č. 3/2017
o vyhlášení druhého kola interní studentské grantové soutěže na roky 2017 a 2018

Rozhodnutí rektora č. 1/2017
o změně Harmonogramu akademického roku 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 23/2016
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 12/2016
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia, doktorského studijního oboru Mediální studia, uskutečňovaného na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 22/2015
Pravidla pro uznávání studijních povinností

Rozhodnutí rektora č. 16/2015
o vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2016 a 2017

Rozhodnutí rektora č. 4/2015
Jednací řád Grantové komise Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 4/2014
o vydání Statutu Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví

Rozhodnutí rektora č. 18/2012
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, doktorského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, uskutečňovaného na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 17/2012
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia/International Territorial Studies, studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. a Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i.

Rozhodnutí rektora č. 2/2012 
o podmínkách uskutečňování programu celoživotního vzdělávání „Přípravný rok – kurz českého jazyka pro cizince“