Rozhodnutí rektora

Rozhodnutí rektora:

Rozhodnutí rektora č. 8/2017
o využití celkové výše institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na Metropolitní univerzitě Praha v roce 2017

Rozhodnutí rektora č. 3/2017
o vyhlášení druhého kola interní studentské grantové soutěže na roky 2017 a 2018

Rozhodnutí rektora č. 1/2017
o změně Harmonogramu akademického roku 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 26/2016
o podmínkách přijímacího řízení pro uchazeče, kteří žádají od akademického roku 2017/2018 o přiznání stipendia pro studenty s pohybovým postižením

Rozhodnutí rektora č. 25/2016
o podmínkách konání rigorózního řízení na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 24/2016
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 23/2016
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2017/2018

Rozhodnutí rektora č. 14/2016
o podmínkách konání rigorózního řízení v oborech Mediální studia a Politologie na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2016/2017

Rozhodnutí rektora č. 12/2016
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mediální a komunikační studia, doktorského studijního oboru Mediální studia, uskutečňovaného na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 11/2016
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorském studijním oboru Mediální studia na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém 2016/2017

Rozhodnutí rektora č. 8/2016
o možnosti upuštění od přijímací zkoušky ke studiu na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2016/2017 pro studenty jiných vysokých škol

Rozhodnutí rektora č. 4/2016
o změně termínu 2. kola přijímacího řízení - přijímací zkoušky ke studiu v doktorských studijních oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2016/2017

Rozhodnutí rektora č. 2/2016
o aktualizaci Harmonogramu akademického roku 2016/2017

Rozhodnutí rektora č. 23/2015
o zákazu používání některých elektronických přístrojů při atestacích na MUP

Rozhodnutí rektora č. 22/2015
Pravidla pro uznávání studijních povinností

Rozhodnutí rektora č. 18/2015
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém 2016/2017

Rozhodnutí rektora č. 17/2015
o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2016/2017

Rozhodnutí rektora č. 16/2015
o vyhlášení interní studentské grantové soutěže na roky 2016 a 2017

Rozhodnutí rektora č. 4/2015
Jednací řád Grantové komise Interního grantového systému Metropolitní univerzity Praha

Rozhodnutí rektora č. 3/2015
Jmenování Grantové komise Interního grantového systému MUP

Rozhodnutí rektora č. 4/2014
o vydání Statutu Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví

Rozhodnutí rektora č. 18/2012
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia, doktorského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, uskutečňovaného na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s.

Rozhodnutí rektora č. 17/2012
Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia/International Territorial Studies, studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia/International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. a Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i.

Rozhodnutí rektora č. 2/2012 
o podmínkách uskutečňování programu celoživotního vzdělávání „Přípravný rok – kurz českého jazyka pro cizince“