Interní grantový systém MUP – rok 2017

Základní rysy 2. projektové výzvy na rok 2017:

  • Projekty s cílem zapojovat studenty do výzkumu v délce 18 měsíců.
  • Zacílené primárně na doktorandy, možná účast i magisterských studentů.
  • Termín pro předkládání návrhů 13. 3. 2017.
  • Začátek řešení projektu 1. 4. 2017.
  • Rozpočet v max. výši 450 000,- Kč.
  • Struktura rozpočtu: stipendijní náklady studentů, ostatní osobní náklady akademických pracovníků a vědeckých pracovníků ÚMV, cestovní náklady, materiální náklady, náklady na služby a doplňkové (režijní) náklady (20% z rozpočtu).
  • Každý schválený projekt musí generovat nejméně jeden publikační výstup uplatnitelný v RIV.