Centrum indo-pacifických studií

CIPS01
CIPS02
CIPS03
CIPS04
CIPS05
CIPS06
CIPS07
CIPS08
CIPS09
CIPS10
CIPS11
CIPS12
CIPS13
CIPS14
CIPS15
CIPS16

Základní informace

Centrum indo-pacifických studií, původně Centrum asijsko-pacifických studií, je vědeckovýzkumné interdisciplinární pracoviště Metropolitní univerzity Praha, které se zabývá aktuální problematikou indo-pacifického regionu (jižní, východní a jihovýchodní Asie). Založením centra chce univerzita reagovat na dlouhodobé trendy v geopolitice, kdy se globální ekonomická a politická moc přesouvá právě do této geostrategicky klíčové oblasti.

Centrum je personálně propojeno s katedrou asijských studií, ovšem díky svému interdisciplinárnímu charakteru je otevřeno a spolupracuje také s kolegy z jiných kateder univerzity, kteří tuto oblast studují z hlediska svých odborných disciplín, ať už jde o mezinárodní vztahy, politickou geografii, ekonomii či rozvojová studia.

Hlavním smyslem a cílem centra je relevantní vědeckovýzkumná činnost, zaměřená na aktuální otázky a problémy v indo-pacifickém regionu, následné sdílení jejich výsledků, realizované hlavně formou odborných seminářů, mezinárodních konferencí, hostovských přednášek, kulatých stolů a publikační činností.

Kontakt:
Mgr. Mária Strašáková, Ph.D.

Mgr. Mária Strašáková, Ph.D.

Vedoucí centra

cips@mup.cz

http://cips.mup.cz