Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů

CMEV02
CMEV03
CMEV04
CMEV05
CMEV06
CMEV07
CMEV08
CMEV09
CMEV10
CMEV11
CMEV12

Základní informace

Centrum pro studia mezinárodních ekonomických vztahů (CMEV) vzniklo jako výzkumné pracoviště katedry mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě Praha. Jeho posláním je rozvíjet výzkum v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů v ČR.

Centrum se zaměřuje na:

  • analýzy teritoriálních i komoditních změn mezinárodního obchodu
  • analýzy změn v pohybu mezinárodního kapitálu
  • zkoumání procesů probíhajících ve světové ekonomice jako celku i v rámci jejích regionů
  • rozvojové ekonomiky, které se stále více zapojují do mezinárodních ekonomických vztahů

Mezi hlavní aktivity CMEV patří kromě vědeckovýzkumné činnosti také realizace pravidelných přednášek, kulatých stolů, konferencí a odborných seminářů, a to jak pro studenty, tak i pro širší odbornou veřejnost.

MUP Praha je od roku 2011 součástí Virtuálního institutu Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD Virtual Institute), což je virtuální platforma, která sdružuje 52 univerzit s celého světa, které vyučují, či realizují výzkum v oblasti mezinárodního obchodu. Zástupcem MUP v této platformě je CMEV.

 

  Více    

 

Kontakt:
Ing. Tereza Němečková, Ph.D.

Ing. Tereza Němečková, Ph.D.

Vedoucí centra

cmev@mup.cz

http://cmev.mup.cz