Certificate of English for Specific Purposes

Certifikát Angličtina pro specifické účely je určen pro zájemce z řad studentů MUP a je zajišt’ován v rámci katedry Anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha.

Nabízíme studentům absolvování specializačních studijních modulů, které se zaměřují například na výuku odborné angličtiny v kontextu akademického prostředí a specifického pracovního prostředí EU a dále na výuku základů právnické angličtiny. Jeden modul je také věnován výuce odborné slovní zásoby a jazykových dovedností, které potřebuje každý uchazeč o místo v nadnárodních společnostech, institucích EU apod.

Studenty (CESP) mohou být posluchači prezenčního a kombinovaného studia všech oborů vyučovaných na MUP, studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia. Podmínkou je znalost angličtiny na dobré úrovni B2 resp. C1 (kalibrované znalosti Evropského referenčního rámce pro jazyky).

CERTIFIKÁT JE URČEN STUDENTŮM, KTEŘÍ

  • chtějí získat vynikající znalost anglického odborného jazyka, která je přenosná minimálně v rámci EU
  • se připravují na profesní kariéru v akademickém prostředí, nadnárodních společnostech, organizacích EU apod.

VÝUKA

  • 1. – 6. semestr
  • každý modul se vyučuje jeden semestr v rozsahu 13 x 2 hodiny (CESP má 6 modulů)
  • moduly patří do skupiny volitelných předmětů

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ CESP

  • absolvování minimálně 4 modulů CESP, v rozsahu 104 hodin
  • docházka minimálně 75% v každém modulu
  • aktivní účast na hodinách
  • úspěšné zvládnutí zkoušky na konci každého modulu

Úspěšní absolventi modulárních kurzů získají Certificate of English for Specific Purposes. (Úspěšní absolventi jednotlivých modulů mohou získat osvědčení o absolvování jednotlivého/jednotlivých modulu/-ů, s uvedením typu modulu, počtu hodin výuky a informací o dosažené jazykové úrovní podle CEFR.)

OBSAH

1. modul 
1. semestr
Practical Academic Skills
2.modul 
2. semestr
English in the News
3.modul 
3. semestr 
Business Communication Skills
4. modul 
4. semestr 
An Introduction to Critical Thinking: Language and Skills
5. modul 
5. semestr 
The Language of Humour in the English-speaking World
6. modul 
6. semestr 
The Language of Political Life in Britain Today

UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU

Certifikát bude udělen na konci studia spolu s diplomem po splnění všech výše uvedených podmínek.

Další informace poskytne Mgr. Irena Dominiková: irena.dominikova@mup.cz