Certifikát z Bezpečnostně-právního modulu

v rámci právního oboru Veřejná správa

CHARAKTERISTIKA MODULU

 • modul představuje souhrn specializovaných předmětů z práva a dalších souvisejících disciplín z oblasti bezpečnosti a krizového řízení, které rozšiřují nabídku povinně volitelných kurzů

MODUL JE URČEN

 • pro zaměstnance státu, a to jak státních orgánů, kteří se věnují nebo chtějí věnovat problematice bezpečnosti a krizového řízení, tak bezpečnostním sborům
 • pro zaměstnance obcí a krajů, kteří se věnují nebo chtějí věnovat problematice bezpečnosti a krizového řízení
 • dalším zájemcům o tuto problematiku

ZAHÁJENÍ VÝUKY

 • modul byl otevřen v zimním semestru 2010 v Praze a ve všech univerzitních střediscích

ZAŘAZENÍ VÝUKY DO SEMESTRŮ

 • předměty modulu jsou zařazeny jako povinně volitelné pro studující v kombinované formě studia, ale účastnit se jich mohou i studenti prezenční formy studia
 • předměty jsou rozepsány do jednotlivých semestrů počínaje 3. semestrem (2. ročníkem) s tím, že studenti, kteří si přejí získat Certifikát, si mohou zapsat v semestru i dva předměty tohoto modulu, jsou-li vypsány

PŘEDMĚTY ZAŘAZENÉ DO MODULU

 • Trestní právo
 • Trestní odpovědnost pracovníků ve veřejné správě
 • Prevence a odhalování kriminality ve veřejné správě
 • Krizový management
 • Postavení veřejných bezpečnostních sborů
 • Právní úprava veřejné služby
 • Vybrané aspekty přestupkového práva
 • Základní lidská práva v ČR – vybrané aspekty
 • Vybrané aspekty kriminologie
 • Vybrané aspekty kriminalistiky
 • Právní aspekty informační bezpečnosti/Kybernetická kriminalita
 • Nestátní ochrana osob a majetku
 • Angličtina – odborné zaměření na bezpečnostní problematiku (pro studenty s úrovní jazykových znalostí alespoň B1) aj.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

 • certifikát získají studenti, kteří úspěšně absolvují alespoň 5 předmětů modulu
 • speciální část státní zkoušky není v tomto modulu plánována

POZNÁMKA

 • studenti, kteří mají o modul zájem, se předběžně zapisují do seznamu na příslušném studijním oddělení, kde probíhá jejich výuka – tato „registrace“ není závazná