Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání

V rámci bakalářského studijního oboru „Průmyslové vlastnictví“ nabízíme studentům absolvování specializačního studijního modulu Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání.

Tento specializační studijní modul je tvořen blokem 8 povinně volitelných předmětů, jejichž absolvování nad rámec povinných základních předmětů prohlubuje znalosti absolventů bakalářského vysokoškolského studia, které má být podle vysokoškolského zákona zaměřeno na přípravu k výkonu povolání.

BLOK PŘEDMĚTŮ TOHOTO SPECIALIZAČNÍHO STUDIJNÍHO MODULU JE TVOŘEN TĚMITO POVINNĚ VOLITELNÝMI PŘEDMĚTY:

  • Duševní vlastnictví při podnikání
  • Sociální politika
  • Hospodářská politika
  • Hospodářské dějiny
  • Právní aspekty m ediální komunikace
  • Zastupování v průmyslovém vlastnictví
  • Znalecká činnost a průmyslově právní audit
  • Padělky a napodobeniny

Pokud student absolvuje nejméně 6 předmětů z tohoto bloku 8 povinně volitelných předmětů, bude mu při úspěšném ukončení bakalářského studia na jeho žádost vydán dodatkem k diplomu Certifikát o absolvování tohoto specializačního studijního modulu.

Uvedené povinně volitelné předměty se vyučují v rámci bakalářského stupně v průběhu 2. až 5. semestru podle rozvrhu vyučovaných předmětů.

CERTIFIKÁT JE URČEN

  • bakalářským studentům oboru Průmyslové vlastnictví – prezenční i kombinované studium (2. – 5. semestr)

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Povinně volitelné předměty jsou hodnoceny zápočtem. Vzhledem k praktickému zaměření uvedených povinně volitelných předmětů je podmínkou účast na jejich výuce.