Den otevřených dveří

Standardní den otevřených dveří Vám bohužel nabídnout nemůžeme z důvodu opatření souvisejících s nouzovým stavem. Na této stránce jsme se proto pokusili přehledně soustředit základní informace o naší univerzitě a zejména Vám poskytnout přímé kontakty na zástupce jednotlivých studijních programů, kteří jsou připraveni zodpovědět Vaše dotazy.

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

 • Přijímací zkoušky do všech studijních programů v češtině se ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 • Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší. Přijímací zkoušky probíhají elektronickou formou kontinuálně v období od 20. 4. 2020 do 26. 10. 2020.

Obsah dne otevřených dveří

 


METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo více než 15 500 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. Univerzita v současné době poskytuje výuku přibližně 4 000 studentům, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce. Výuka probíhá v moderně zrekonstruovaném prostředí, studenti mohou využívat nejen nejmodernější techniku, ale k odpočinku jim slouží i příjemné relaxační zóny.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE je pro Metropolitní univerzitu Praha klíčovou aktivitou. Svědčí o tom neustále narůstající počet partnerských univerzit po celém světě, zahraniční studenti z více než 70 zemí světa, aktivní účast v programu Erasmus+, nabídka zahraničních stáží pro studenty i absolventy a také programy Double Degree, které umožňují studentům získat diplom dvou univerzit.


ŠKOLA BEZ BARIÉR je sociální program pro studenty s pohybovým postižením, realizovaný Metropolitní univerzitou Praha od roku 2003. Za tento program byla MUP již několikrát oceněna. Každoročně na MUP studuje v rámci Školy bez bariér 75 studentů.

VĚDA A VÝZKUM je stěžejní součástí akademické výuky na MUP a přispívá k jejímu vysokému standardu. MUP svým studentům nabízí četné doprovodné programy v rámci jednotlivých kateder či vědeckých center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky.


VÝUKA ANGLICKÝCH PROGRAMŮ je na MUP realizována v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. V anglickém jazyce je možné studovat programy Anglophone Studies, International Business / Regional Studies and International Business, International Relations - Asian Studies a International Relations - European Studies.

STUDIUM NA MUP není drahé, měsíčně vychází pouze na 4.333,- Kč / 172,- EUR u kombinované formy a 4.750,- Kč / 188,50 EUR u prezenční formy. Školné se platí za celý akademický rok a můžete si ho rozložit do více plateb.

Nabídka Studijních programů

bakalářské magisterské doktorské /
rigorózní řízení
prez. kombi. prez. kombi. prez. kombi.

Anglophone Studies

AJ    

Cestovní ruch

         

Humanitní studia

           

International Business

AJ        

International Relations - Asian Studies

AJ          

International Relations - European Studies

AJ    

Mediální studia

 

Mezinárodní obchod

     

Mezinárodní vztahy - asijská studia

     

Mezinárodní vztahy - evropská studia

 
Politologie      

Veřejná správa

     

Anglophone studies

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu Anglophone Studies?
Neváhejte a napište nám na as@mup.cz.

Cestovní ruch

katedra bakalářský program
Máte dotazy k programu Cestovní ruch?
Neváhejte a napište nám na cr@mup.cz.

Humanitní studia

katedra bakalářský program

Máte dotazy k programu Humanitní studia?
Neváhejte a napište nám na phs@mup.cz.

International Business

katedra bakalářský program magisterský program
Máte dotazy k programu International Business?
Neváhejte a napište nám na mo@mup.cz.

International Relations - Asian Studies

katedra bakalářský program

Máte dotazy k programu International Relations - Asian Studies?
Neváhejte a napište nám na asmv@mup.cz.

International Relations - European Studies

katedra bakalářský program magisterský program
Máte dotazy k programu International Relations - European Studies?
Neváhejte a napište nám na ires@mup.cz.

Mediální studia

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu Mediální studia?
Neváhejte a napište nám na ms@mup.cz.

Mezinárodní obchod

katedra bakalářský program magisterský program
Máte dotazy k programu Mezinárodní obchod?
Neváhejte a napište nám na mo@mup.cz.

Mezinárodní vztahy - Asijská studia

katedra bakalářský program magisterský program

Máte dotazy k programu Mezinárodní vztahy - asijská studia?
Neváhejte a napište nám na asmv@mup.cz.

Mezinárodní vztahy - Evropská studia

katedra bakalářský programmagisterský program
Máte dotazy k programu Mezinárodní vztahy - evropská studia?
Neváhejte a napište nám na mves@mup.cz.

Politologie

katedra magisterský program

Máte dotazy k programu Politologie?
Neváhejte a napište nám na phs@mup.cz

Veřejná správa

katedra bakalářský program magisterský program
Máte dotazy k programu Veřejná správa?
Neváhejte a napište nám na pdvs@mup.cz.

Výuka cizích jazyků na MUP

Jaké jazyky můžete studovat?

 • angličtina
 • španělština
 • němčina
 • francouzština
 • japonština
 • čínština
 • čeština pro cizince

Intenzivní jazykové kurzy

Přípravný rok: 30 týdnů výuky (základní verze) nebo 36 týdnů výuky (rozšířená verze), každý všední den 4 x 40 min.

Semestrální kurz: 15 týdnů výuky (základní verze) nebo 18 týdnů výuky (rozšířená verze), každý všední den 4 x 40 min.

Anglický jazyk

 • pro mírně a středně pokročilé
 • ukončení kurzu na úrovni B2/C1
 • možnost složení mezinárodně uznávané zkoušky

Čeština pro cizince

 • pro začátečníky a mírně pokročilé
 • ukončení kurzu na úrovni B1/B2

Forma výuky

 • komunikativní metoda, progresivní přístup
 • důraz na praktické využití cizího jazyka
 • seznámení s reáliemi ČR / anglicky mluvících zemí
 • zaměření také na odborný jazyk
 • spolupráce s mezinárodními kulturními institucemi
 • přípravné kurzy z angličtiny na mezinárodně uznávané zkoušky

Více o výuce jazyků na MUP.

Studijní oddělení

Studijní oddělení je Vám k dispozici od podání přihlášky ke studiu až po promoci.

 • budova Praha-Strašnice
 • budova Praha-Jarov

Z důvodu mimořádných opatření je studijní oddělení pro osobní kontakt uzavřeno. Kontaktujte nás prosím emailem (strasnice@mup.cz) nebo na tel. 725 044 123. Více informací zde.

Přijímací řízení na MUP

Průběh přijímacího řízení

 1. podání přihlášky - elektronická (550 Kč) na prihlaska.mup.cz
 2. programy vyučované v češtině jsou bez přijímacích zkoušek ;
  pro anglicky vyučované programy se přijímací zkouška z angličtiny koná online
 3. rozhodnutí o přijetí
 4. zaplacení školného
 5. podepsání smlouvy
 6. zápis a imatrikulace

Více o přijímacím řízení.

Harmonogram akademického roku

Prezenční studium

Kombinované studium

Program Erasmus+

 • studijní pobyty ERASMUS – studium na zahraničních vysokých školách s grantem Evropské unie na každý měsíc pobytu (doba studia v zahraničí s grantem - 1 semestr nebo celý akademický rok s plným uznáním studia na MUP)
 • pracovní stáže ERASMUS pro studenty a absolventy MUP – pracovní zkušenost v rozsahu plného pracovního úvazku ve firmách a institucích v zemích zapojených do programu, s grantem Evropské unie na každý měsíc pobytu (2-12 měsíců); každoročně se účastní 50-60 studentů a absolventů

Rozpočet Erasmus: soukromé VŠ v ČR 2018 (v EUR)

Pravidla Erasmus+

Kolikrát je možné se v programu Erasmus+ zapojit?

  Max. délka v měsících

Bakalářské studium

12 měsíců

Magisterské studium

12 měsíců

Doktorské studium

12 měsíců

Sčítá se počet měsíců jak za studijní pobyt, tak i za pracovní stáž - rozložení studijních pobytů a stáží je na rozhodnutí studenta.

Zahraniční oddělení MUP

Umožňuje studentům výjezd na:

 • studijní pobyty do zemí EU a do zemí mimo EU
 • pracovní stáže do zemí EU

Student má nárok na finanční podporu ve výši 300-600 Euro/měsíc.
Student je po celou dobu od podání přihlášky po návrat zpět na MUP podporován koordinátorem MUP pro příslušnou oblast.

Více o zahraniční spolupráci MUP.

Doplňkové aktivity

Vědecká centra

 • Centrum pro studium Blízkého východu (CMES)
 • Centrum bezpečnostních studií (C4SS)
 • Iberoamerické centrum (IAC)
 • Centrum pro studium mediální kultury (CSMK)
 • Centrum srovnávacího veřejného a evropského práva (CSVEP)

Konference, Kulaté stoly

Odborná knihovna Jiřího Hájka

 • centrální knihovna – budova Praha-Strašnice
 • přes 50 tisíc svazků
 • předplatné přes 80 odborných periodik
 • přístup do informačních databází JSTOR a EBSCOhost, E-books Cambridge
 • depozitní knihovna Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě
 • vzdělávání na téma práce s informacemi
 • prodej publikací MUP Press
 • více o knihovně

Sportovní klub MUP

Semestrální kurzy

 • basketbal, fotbal, futsal, florbal, volejbal
 • bosu, joga, zumba, box
 • golf, tenis, badminton

Týdenní kurzy

 • cyklistické
 • vodácké
 • lyžařské

Více o Sportovním klubu MUP.

Škola bez bariér

Studenti s pohybovým postižením si mohou v souladu se stipendijním řádem požádat o přiznání stipendia pro celou dobu studia na MUP. V rámci tohoto programu umožňuje MUP uchazečům s pohybovým postižením studium v kompletně bezbariérových budovách.

 • program určený studentům s pohybovým postižením
 • stipendium ve výši 90% školného
 • bezbariérové budovy
 • zapůjčení studijních pomůcek
 • studijní poradkyně
 • studium v zahraničí
 • česká i zahraniční ocenění programu
 • více o programu Škola bez bariér

 

Neváhejte a napište nám na