MUP nabízí odborné semináře pro firmy

S cílem sdílet naše zkušenosti a znalosti a navázat dlouhodobější spolupráci se soukromým sektorem nabízíme odborné semináře vedené odborníky z Metropolitní univerzity Praha. Jednotlivé semináře na vybraná témata jsou plánovány v rozsahu 90 minut. Jednotlivé semináře je možno kombinovat

Semináře standardně probíhají v prostorách Metropolitní univerzity Praha (v jedné ze tří budov v Praze), ale mohou proběhnout i na jiném předem dohodnutém místě (např. na našich univerzitních pobočkách v Plzni, Liberci a Hradci Králové). 

Termíny, počty seminářů i počty účastníků záleží na dohodě s koordinátorem MUP.

Semináře jsou nabízeny bezplatně. 

Koordinátor MUP: Ing. Tereza Němečková, Ph.D. (tereza.nemeckova@mup.cz)

Tematické oblasti seminářů

  1. Zahraničně obchodní aktivity firem
    Tyto semináře jsou vhodné zejména pro firmy, které zvažují vstup na zahraniční trhy. Poskytují přehled o možnostech a formách vstupu na tyto trhy, o možnostech získání dat z jednotlivých teritorií, či o specifikách řízení firmy v mezinárodním prostředí. Některé  se pak zaměřují na detailnější poznání situace na vybraných trzích, či na problémy spojené s pronikáním na tyto trhy. 
  2. Vybrané aspekty podnikání v ČR
    Tyto semináře mohou být vhodné pro jakoukoliv firmu, která podniká v České republice. Semináře se zaměřují jak na oblast marketingu (např. jak vytvořit značku firmy nebo produktu na trhu), tak i managementu. Vedle ekonomických témat ale nabízejí i praktická právní témata: např. problematiku nového občanského zákoníku ve vztahu k firmám, otázku trestněprávní odpovědnosti firem, či problematiku nové právní úpravy v oblasti her a loterií.
  3. Právní ochrana duševního vlastnictví (v ČR i v zahraničí) 
    Tyto semináře mohou být vhodné pro jakoukoliv firmu, která řeší, zda a případně jak chránit své duševní vlastnictví (značku, logo, patent, průmyslový vzor apod.).