Přihláška ke studiu - obecné pokyny

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • Online přihláškabakalářské a magisterské studium v prezenční formě nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek
  • bakalářské a magisterské studium v kombinované formě: nejpozději do 30. 9. 2018 (s výjimkou oboru Anglophone Studies, pro který platí termíny stanovené pro prezenční formu studia)
  • doktorské studium: do 30. 4. 2018; pro 2. termín přijímacího řízení do oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies: do 16.8.2018
  • rigorózní řízení: do 31. 3. 2018 pro konání státní rigorózní zkoušky v lednu 2019, do 30. 9. 2018 pro konání státní rigorózní zkoušky v červnu 2019

ONLINE PŘIHLÁŠKA

  • Online přihláška umožňuje nahrát dokumenty podle požadavků jednotlivých oborů (esej, životopis, motivační dotazník apod.).
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářský stupeň studia) nebo bakalářského diplomu (pro magisterský stupeň studia) nebo magisterského diplomu (pro doktorské studium a rigorózní řízení) doručte poštou nebo osobně na studijní oddělení MUP v Praze 10 – Strašnicích, Dubečská 900/10, nebo na studijní oddělení příslušného univerzitního střediska MUP v Plzni, Liberci či Hradci Králové nejpozději k podpisu smlouvy o studiu (případně smlouvy o konání rigorózního řízení). Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).