Přihláška ke studiu - obecné pokyny

Přijímací řízení prodlouženo do 31. 10. 2019 na základě rozhodnutí rektora č. 6/2019.
(náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční formu studia Bc. 9. 10. 2019)

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • Online přihláškabakalářské studium v prezenční formě nejpozději 2 pracovní dny před termínem přijímacích zkoušek
  • bakalářské studium v kombinované formě a magisterské studium: nejpozději do 30. 9. 2019 (s výjimkou programů vyučovaných v anglickém jazyce, pro které platí termíny stanovené pro prezenční formu studia)
  • doktorské studium: do 30. 4. 2019
  • rigorózní řízení: do 31. 3. 2019 pro konání státní rigorózní zkoušky v lednu 2020, do 30. 9. 2019 pro konání státní rigorózní zkoušky v červnu 2020

ONLINE PŘIHLÁŠKA

  • Online přihláška umožňuje nahrát dokumenty podle požadavků jednotlivých oborů (esej, životopis, motivační dotazník apod.).
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářský stupeň studia) nebo bakalářského diplomu (pro magisterský stupeň studia) nebo magisterského diplomu (pro doktorské studium a rigorózní řízení) doručte poštou nebo osobně na studijní oddělení MUP v Praze 10 – Strašnicích, Dubečská 900/10, nebo na studijní oddělení příslušného univerzitního střediska MUP v Plzni, Liberci či Hradci Králové nejpozději k podpisu smlouvy o studiu (případně smlouvy o konání rigorózního řízení). Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).