Přihláška ke studiu - obecné pokyny

Online přihláška

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 • bakalářské a magisterské studium 2022/2023: 
  do 30. 9. 2022
 • doktorské studium:
  do 3. 6. 2022 pro konání zkoušky 24. 6. 2022
  do 5. 9. 2022 pro konání zkoušky 22. 9. 2022
 • rigorózní řízení:
  do 30. 4. pro konání zkoušky nejdříve v lednu následujícího kalendářního roku,
  do 31. 7. pro konání zkoušky nejdříve v červnu následujícího kalendářního roku,
  do 30. 9. pro konání zkoušky nejdříve v září následujícího kalendářního roku.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 • Online přihláška umožňuje nahrát dokumenty podle požadavků jednotlivých oborů (životopis, motivační dotazník apod.).
 • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro bakalářský stupeň studia) nebo bakalářského diplomu (pro magisterský stupeň studia) nebo magisterského diplomu (pro doktorské studium a rigorózní řízení) doručte poštou nebo osobně na studijní oddělení MUP v Praze 10 – Strašnicích, Dubečská 900/10, nejpozději k podpisu smlouvy o studiu (případně smlouvy o konání rigorózního řízení). Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci).