Podmínky zápisu do kurzů

Každý účastník sportovních aktivit je po přihlášení povinen:

  1. zaplatit kurzovné (členský příspěvek) za jednotlivý semestr
  2. vyplnit a podepsat přihlášku do sportovního klubu MUP
  3. dodržovat bezpečnostní pokyny

Semestrální kurz bude otevřen pouze v případě včasné platby kurzovného od minimálního počtu zájemců. O tom, zda bude či nebude kurz otevřen, budou přihlášení studenti informováni emailem nejpozději jeden den před jeho zahájením. Pokud kurz nebude otevřen, uhrazená částka bude následně všem, kteří již zaplatili, vrácena.

Platba*

Částka za celý semestr musí být uhrazena nejpozději dva pracovní dny před zahájením kurzu.

Způsoby platby: bezhotovostně převodem na účet SK MUP, o.s. 
Číslo účtu 2400300247/2010, do poznámky uveďte celé jméno + sport/y

Pokud nemáte český účet, je platba možná pouze složenkou. Složenku s předtištěnými údaji si můžete vyzvednout v pracovně č. 28 u Mgr. Milana Šafra (MUP Praha-Strašnice) v úředních hodinách.

* neplatí pro kurz golfu, studenti přihlášení na lekce golfu zaplatí částku za semestr před první hodinou na recepci v Erpetu
Golf - všeobecné podmínky

 

Nabídka kurzů a přihlášení