Back-office studijního oddělení

adresa: Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 – Strašnice
telefon: 274 815 044, 274 821 235
e-mail: strasnice@mup.cz
místnost: 011 - 013 (přízemí)
Mapa

Bc. Martina Kodetová 
vedoucí studijního oddělení 
e-mail: martina.kodetova@mup.cz

Michaela Formánková 
referentka studijního oddělení
e-mail: michaela.formankova@mup.cz

Mgr. Bc. Vlasta Jindrová 
referentka studijního oddělení
mobil: 725 101 558 
e-mail: vlasta.jindrova@mup.cz