Institut cestovního ruchu

Členové a externí spolupracovníci

 • doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
  - vedoucí Institutu cestovního ruchu
 • JUDr. Luboš Bárta, MBA
 • Ing. Pavla Brůžková, Ph.D.
 • PhDr. Andrea Čajková, Ph.D.
 • PhDr. Nora Dolanská, MBA
 • Ing. Zita Drábková, Ph.D.
 • doc. PhDr., PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.
 • Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D.
 • Ing. Jiří Kysela, Ph.D.
 • PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová
 • doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
 • Ing. Petr Lžičař, Ph.D.
 • Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA
 • Ing. Jan Petrtyl, Ph.D.
 • Mgr. Filip Rubáček, Ph.D.
 • PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.
 • PhDr. Martin Sekyra, MBA
 • Ing. Jana Sirotková, Ph.D.
 • Ing. Jiří Sysel, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Špaček
 • Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

Partneři odborných praxí

 • Adventura
 • Asociace cestovních kanceláří ČR
 • CK Neckermann
 • Česká centra
 • Česká centrála cestovního ruchu (Agentura CzechTourism)
 • Exim tours
 • Hilton (Quinn Hotels Praha, a.s.)
 • Hotel Cosmopolitan (Zlatnická s.r.o.)
 • ITS Billa travel
 • Nacesty.cz
 • Nadace Charty 77 Konto Bariéry
 • Národní rada osob se zdravotním postižením
 • Pestrá, o.p.s. (cestovní kancelář Bezbatour)
 • Pražská informační služba (Prague City Tourism)
 • Sportovní klub vozíčkářů
 • Středočeská centrála cestovního ruchu
 • TMI s.r.o. Airline representation
 • Travelport
 • Vienna House Andel‘s – hotel (Anděl Investment Praha, s.r.o.)
 • Vienna House Angelo – hotel (UBX Praha 1, s.r.o.)
 • Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

Hlavními cíli Institutu cestovního ruchu jsou:

 • zkvalitňování profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Cestovní ruch,
 • podpora spolupráce s praxí a budování pozice expertního pracoviště pro partnery z veřejného a soukromého sektoru,
 • realizace vědeckých, výzkumných a publikačních aktivit v oboru cestovního ruchu,
 • rozvoj mezinárodní spolupráce s renomovanými univerzitami, zahraničními turistickými centrálami a zastoupeními měst a destinací.

Bakalářské studium

Cestovní ruch

Profesní rada

V rámci spolupráce s praxí byla vytvořena Rada profesního studijního programu Cestovní ruch, která je složena z představitelů významných profesních asociací, odborníků podnikového sektoru, veřejné správy a akademických pracovníků Metropolitní univerzity Praha.

Členy Rady byli jmenováni:

 • doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. – předseda Profesní rady, garant studijního programu CR
 • Ing. Miroslav Bukva – generální ředitel Clarion Congress Hotel Prague
 • PhDr. Nora Dolanská, MBA – členka Institutu cestovního ruchu MUP, akademická pracovnice MUP
 • PhDr. Jana Hudcová – vedoucí oddělení cestovního ruchu, Magistrát hlavního města Prahy
 • Ing. Radek Chaloupka – senior konzultant, KPMG
 • prof. PhDr. Michal Klíma, M.A.,CSc. – rektor Metropolitní univerzity Praha
 • PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová – místopředsedkyně Asociace cestovních kanceláří ČR, ředitelka Tyrkys, s.r.o.
 • Bc. Jan Kubinec – předseda České eventové asociace, obchodní ředitel AV Media
 • Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D. – členka Institutu cestovního ruchu MUP, akademická pracovnice MUP
 • Ing. Petr Lžičař, Ph.D. – generální ředitel Le Hotels Group
 • Ing. Jana Sirotková, Ph.D. – ředitelka společnosti Pestrá, o.p.s.
 • Viliam Sivek – předseda Fóra cestovního ruchu, největšího sdružení podnikatelů v cestovním ruchu; Zakladateli FCR jsou: Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace průvodců ČR, Asociace lanové dopravy, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace kempů ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Český spolek horských průvodců, Česká asociace wellness, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Asociace turistických regionů České republiky, KLACR – Klastr cestovního ruchu, Asociace bazénů a saun ČR.
 • Mgr. Ondřej Špaček – projektový senior manager, CE Traffic
 • Zdena Štěpánková – ředitelka Nadačního fondu pro podporu osob se zdravotním postižením
 • Ing. Vladimír Štípek, Ph.D. – ekonom – analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR, akademický pracovník MUP
 • Michal Veber – výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR

KONTAKT

Email: icr@mup.cz
Sídlo institutu: budova Strašnice