Institut finančního managementu

Členové institutu

doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
- vedoucí Institutu finančního managementu

Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA

RNDr. Martin Hála, CSc.

Ing. Arshad Hayat, M.A., MSc., Ph.D.

Ing. Dana Kubíčková, CSc.

JUDr. Radka McGregor Pelikánová, LL.M., MBA, Ph.D.

Institut finančního managementu byl založen počátkem roku 2021 jako specializované pracoviště v oblasti finančního řízení, managementu, financí, finančního trhu a mezinárodních financí. Úkolem Institutu finančního managementu je zajistit koncepční přístup k rozvoji bakalářského profesního studijního programu Finanční management ve vazbě na požadavky praxe. Vedle kultivace studijního programu se bude Institut zabývat také rozvojem tvůrčí činnosti v této oblasti. Členy Institutu se stali kolegyně a kolegové z nynějších kateder ekonomického zaměření (Katedra mezinárodního obchodu a Katedra cestovního ruchu) stejně jako externí spolupracovníci z praxe.

Související odkazy:

Akreditační řád Metropolitní univerzity Praha

KONTAKT

Email: ifm@mup.cz
Sídlo institutu: budova Strašnice