Katedra anglofonních studií

Interní akademičtí pracovníci

 • Mgr. Irena Dominiková
  - vedoucí katedry
 • doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
  - zástupce vedoucí katedry
 • prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
 • Wesley Ross Johnson, B.A., DELTA
 • Mgr. Klára Kolinská, M.A., Ph.D.
 • Mgr. Lenka Kristenová
 • Mgr. Jana Kyselová
 • Mgr. Lenka Pánková, M.A., Ph.D.
 • Gerald Power, BA, Ph.D.
 • prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
 • Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • Mgr. Bc. Danica Babicová
 • PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
 • PhDr. Věra Kotábová
 • doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
 • Richard Nowell, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
 • doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
 • prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
 • doc. Radek Skarnitzl, Ph.D.
 • PhDr. Tereza Smejkalová, Ph.D.
 • Markéta Šebelová M.A.
 • Christian Thompson, B.A.
 • Mgr. Veronika Volná
 • Richard Willenbrink, M.F.A.

Katedra zajišťuje výuku bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Anglophone Studies. Obor je koncipován jako interdisciplinární studijní program, jehož absolventi se stanou odborníky na oblast zemí anglofonního světa. Studijní plán je zaměřen na studium politických, kulturních a společenských souvislostí jednotlivých států daného teritoria a jejich postavení a úlohu v současném mezinárodním prostoru. Přednášky a semináře vedou k prohlubování znalostí v oblasti historie, výtvarného umění, hudby, filmové a divadelní tvorby, jakož i literatury anglofonních zemí. Pozornost je věnována i teoretické lingvistice angličtiny a praktické jazykové přípravě. Absolventi získají pokročilou kompetenci jak v mluveném, tak i písemném projevu.
Výuka i atestace probíhají v anglickém jazyce.

BakalářskÉ STUDIUM

Anglophone Studies 

MagisterskÉ STUDIUM

Anglophone Studies

KONTAKT

Email: as@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov