Katedra bezpečnostních studií

Interní akademičtí pracovníci

 • prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek,
  M.A., PgDip Res, Ph.D. - vedoucí katedry
 • Mgr. Filip Rubáček, Ph.D.
  - zástupce vedoucího katedry
 • doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida
 • PhDr. Vít Střítecký, Ph.D., M.Phil.
 • doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D.
 • Ing. Martina Varkočková, Ph.D.

Katedra bezpečnostních studií si klade za cíl obeznámit studenty s nejnovějšími poznatky v oblasti nových hrozeb včetně kybernetické bezpečnosti. Odborná profilace katedry unikátně propojuje technologickou a sociálněvědní perspektivu zkoumání hrozeb souvisejících s využíváním moderních technologií. Součástí katedry je tým prof. Zbyňka Raidy z VUT Brno, který zastřešuje technologickou část studia a výzkumu.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se realizuje především skrze Centrum bezpečnostních studií (C4SS) a zaměřuje se na problematiku kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti a technologie, biologickou bezpečnost, problematiku sekuritizace apod.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bezpečnost a technologie komunikace

Vědecké CENTRUM

Centrum bezpečnostních studií (C4SS)

KONTAKT

Email: bs@mup.cz
Sídlo katedry: budova Strašnice