Katedra politologie a humanitních studií

Interní akademičtí pracovníci

 • PhDr. Petr Just, Ph.D.
  - vedoucí katedry
 • PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
  - zástupce vedoucího katedry
 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
 • doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
 • prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
 • PhDr. Jan Květina, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • Mgr. Anděla Bednářová
 • Mgr. Olga Brunnerová
 • Mgr. Vladimíra Hamalová
 • PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.
 • PhDr. Lucie Kudová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
 • Mgr. Miroslava Škaloudová
 • PhDr. Dana Švingalová, Ph.D.
 • Ing. Petr Vymětal, Ph.D.

Katedra politologie a humanitních studií se ve své činnosti zaměřuje na rozvoj a zdokonalování studijních programů Humanitní studia na bakalářské úrovni a Politologie na navazující magisterské úrovni studia. Současně – a především – chce katedra svým studentům nabídnout komplexní společenskovědní vzdělání vztahující se k prostoru střední Evropy, včetně speciálního odborného zaměření na problematiku politických systémů a politiky zemí střední Evropy a prohloubeného studia současné české politiky.

V rámci vědecko-výzkumných aktivit se katedra primárně zaměřuje na oblasti historického a politologického výzkumu, zejména v kontextu zemí střední Evropy. K tomuto účelu mj. slouží i recenzovaný, anglicky vydávaný časopis „Politics in Central Europe“, který je zároveň oficiálním časopisem Central European Political Science Association a do kterého mohou přispívat původními výsledky svého výzkumu jak čeští i zahraniční odborníci, tak nadaní studenti katedry i univerzity.

BakalářskÉ STUDIUM

Humanitní studia

MagisterskÉ STUDIUM

Politologie

Rigorózní řízení

Politologie

DOKTORSKÉ STUDIUM

Politologie

Vědecké CENTRUM

Centrum pro studium mediální kultury (CSMK)

KONTAKT

Email: phs@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov