Katedra průmyslového vlastnictví

Interní akademiční pracovníci

 • prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
  - vedoucí katedry
 • prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
  - zástupce vedoucího katedry
 • JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
 • JUDr. Roman Horáček, Ph.D.

Externí akademičtí pracovníci

 • doc. Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D.
 • Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.
 • Mgr. Matěj Machů, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Paclík, Ph.D.
 • prof. JUDr. Jiří Srstka

Katedra je zajišťuje na MUP výuku a s ní související vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví. Rovněž tak se katedra zaměřuje na programy celoživotního vzdělávání pro patentové a známkové zástupce a ostatní specialisty průmyslově právní ochrany, kteří pracují v průmyslové, výzkumné a obchodní sféře.

Součástí vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti katedry průmyslového vlastnictví je vytváření kontaktů a uskutečňování spolupráce s odbornými a pedagogickými institucemi v tuzemsku i v zahraničí, jako je Úřad průmyslového vlastnictví České republiky, The John Marshall Law School, Chicago, USA, Světová organizace duševního vlastnictví v Ženevě a její Akademie, Evropský patentový Úřad v Mnichově a jeho Akademie, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante, Mezinárodní asociací pro pokročilou výuku a výzkum v duševním vlastnictví v Ženevě (International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, Ženeva).

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Průmyslové vlastnictví

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

DOKTORSKÉ STUDIUM

Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Vědecké CENTRUM

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV)

KONTAKT

Email: pv@mup.cz
Sídlo katedry: budova Jarov