Univerzitní středisko MUP v Hradci Králové

Univerzitní středisko MUP v Hradci Králové nabízí studium bakalářských a magisterských oborů. V bakalářském stupni můžete studovat obor Mezinárodní vztahy a evropská studia či obor Veřejná správa. Oba obory se nabízejí v kombinované formě, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia lze v bakalářském stupni studovat také v prezenční formě studia.

V magisterském stupni nabízí MUP obor Evropská studia a veřejná správa a obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, oba v kombinované formě.

nabídka studijních oborů

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIJNÍ OBORJAZYK STUDIAFORMA STUDIADOBA STUDIA/
TITUL
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční
kombinovaná
3 roky
Bc.
Právní specializace Veřejná správa český kombinovaná 3 roky
Bc.
Mezinárodní teritoriální studia Evropská studia a veřejná správa český kombinovaná 2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český kombinovaná 2 roky
Mgr.

Organizace výuky

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce od pondělí do pátku.
Pro přijetí je třeba složit přijímací zkoušku. Podrobnosti o přijímacích zkouškách viz jednotlivé obory. 

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.
Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu cca 5x za semestr.

Moderní prostředí

I ve středisku mají studenti k dispozici Odbornou knihovnu Jiřího Hájka, kde si mohou vypůjčit odbornou literaturu ke všem nabízeným oborům, dále studovnu s kompletním počítačovým vybavením, přístupem k internetu a elektronickým databázím odborných časopisů. Prostorově je výuka zajištěna v zrekonstruovaných, moderně vybavených učebnách s multimediální technikou. 

Studium pro uchazeče s pohybovým postižením

V královéhradeckém univerzitním středisku MUP studují také studenti s pohybovým postižením v rámci programu Škola bez bariér. Vzhledem k tomu, že budova univerzitního střediska v Hradci Králové je bezbariérová pouze z části, informujte se prosím o programu Škola bez bariér na MUP v Hradci Králové na níže uvedených kontaktech.        

Kontakt

Podrobnější informace o studiu, termínech výuky, způsobu přihlašování a samozřejmě i o univerzitě mohou zájemci získat v kanceláři  univerzitního střediska MUP nebo při dnech otevřených dveří, které se konají každý měsíc od prosince do září.

Metropolitní univerzita Praha
Univerzitní středisko Hradec Králové
Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
(areál budovy ZŠ)

mapa, plán přístupové cesty, GPS souřadnice: 50°11'6.595"N, 15°50'14.044"E
tel.: 495 260 728
e-mail: hradec.kralove@mup.cz

Vedoucí univerzitního střediska
Kateřina Vojtěchová, katerina.vojtechova@mup.cz, tel.: 724 700 852

Studijní oddělení Hradec Králové