Univerzitní středisko MUP v Hradci Králové

Univerzitní středisko MUP v Hradci Králové nabízí studium bakalářských a magisterských programů. V bakalářském stupni můžete studovat program Mezinárodní vztahy a evropská studia či program Veřejná správa. Oba programy se nabízejí v kombinované formě.

V magisterském stupni nabízí MUP program Evropská studia a veřejná správa a program Mezinárodní vztahy a evropská studia, oba v kombinované formě.

nabídka studijních programů

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIJNÍ OBORJAZYK STUDIAFORMA STUDIADOBA STUDIA/
TITUL
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český kombinovaná 3 roky
Bc.
Právní specializace Veřejná správa český kombinovaná 3 roky
Bc.
Mezinárodní teritoriální studia Evropská studia a veřejná správa český kombinovaná 2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český kombinovaná 2 roky
Mgr.

Organizace výuky

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.
Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu cca 5x za semestr.

Moderní prostředí

I ve středisku mají studenti k dispozici Odbornou knihovnu Jiřího Hájka, kde si mohou vypůjčit odbornou literaturu ke všem nabízeným programům, dále studovnu s kompletním počítačovým vybavením, přístupem k internetu a elektronickým databázím odborných časopisů. Prostorově je výuka zajištěna v zrekonstruovaných, moderně vybavených učebnách s multimediální technikou. 

Studium pro uchazeče s pohybovým postižením

V královéhradeckém univerzitním středisku MUP studují také studenti s pohybovým postižením v rámci programu Škola bez bariér. Vzhledem k tomu, že budova univerzitního střediska v Hradci Králové je bezbariérová pouze z části, informujte se prosím o programu Škola bez bariér na MUP v Hradci Králové na níže uvedených kontaktech.        

Kontakt

Podrobnější informace o studiu, termínech výuky, způsobu přihlašování a samozřejmě i o univerzitě mohou zájemci získat v kanceláři  univerzitního střediska MUP nebo při dnech otevřených dveří, které se konají každý měsíc od prosince do září.

Metropolitní univerzita Praha
Univerzitní středisko Hradec Králové
Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové
(areál budovy ZŠ)

mapa, plán přístupové cesty, GPS souřadnice: 50°11'6.595"N, 15°50'14.044"E
tel.: 495 260 728
e-mail: hradec.kralove@mup.cz

Vedoucí univerzitního střediska
Kateřina Vojtěchová, katerina.vojtechova@mup.cz, tel.: 724 700 852

Studijní oddělení Hradec Králové