Univerzitní středisko MUP v Liberci

Univerzitní středisko MUP v Liberci nabízí pouze kombinované studium bakalářských a magisterských programů. V bakalářském stupni můžete studovat program Mezinárodní vztahy a evropská studia či program Veřejná správa.

V magisterském stupni nabízí MUP v Liberci program Evropská studia a veřejná správa a program Mezinárodní vztahy a evropská studia.

Metropolitní univerzita Praha navazuje v Libereckém kraji spolupráci s orgány státní správy i místní samosprávy a snaží se o rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání i vědy a výzkumu. Liberecké univerzitní středisko tak studentům nabízí možnost zúčastnit se odborných konferencí a přednášek nejen českých, ale také zahraničních pedagogů.                                                                                                

nabídka studijních programů

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIJNÍ OBORJAZYK STUDIAFORMA STUDIADOBA STUDIA/
TITUL
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český kombinovaná 3 roky
Bc.
Právní specializace Veřejná správa český kombinovaná 3 roky
Bc.
Mezinárodní teritoriální studia Evropská studia a veřejná správa český kombinovaná 2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český kombinovaná 2 roky
Mgr.

Organizace výuky

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.
Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu cca 5x za semestr.

Moderní prostředí

I ve středisku mají studenti k dispozici Odbornou knihovnu Jiřího Hájka, kde si mohou vypůjčit odbornou literaturu ke všem nabízeným programům, a dále studovnu s kompletním počítačovým vybavením, přístupem k internetu a elektronickým databázím odborných časopisů. Prostorově je výuka zajištěna v zrekonstruovaných, moderně vybavených učebnách s multimediální technikou.

Kontakt

Zájemci o studium jsou zváni na dny otevřených dveří, které se konají každý měsíc od prosince do září. Na studijním oddělení mohou zájemci získat podrobnější informace.

Metropolitní univerzita Praha
Univerzitní středisko Liberec
Šamánkova 8, 460 01 Liberec
(budova Obchodní akademie)

mapa, GPS souřadnice: 50°46'22.315"N, 15°3'45.256"E 
tel.: 485 148 226
e-mail: liberec@mup.cz

Vedoucí univerzitního střediska
Ing. Jana Tejnilová, jana.tejnilova@mup.cz, tel.: 725 036 013

Studijní oddělení Liberec