Univerzitní středisko MUP v Plzni

Univerzitní středisko MUP v Plzni nabízí studium bakalářských a magisterských programů. V bakalářském stupni můžete studovat program Mezinárodní vztahy a evropská studia či program Veřejná správa. Oba programy jsou vyučovány v kombinované formě. 

V magisterském stupni nabízí MUP programy Evropská studia a veřejná správa a program Mezinárodní vztahy a evropská studia, oba v kombinované formě.

Metropolitní univerzita Praha v Plzeňském kraji rovněž navazuje spolupráci s orgány státní správy i místní samosprávy a snaží se o rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Každoročně pořádá plzeňské univerzitní středisko několik odborných konferencí, workshopů a dalších odborných setkání.

nabídka studijních programů

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIJNÍ OBORJAZYK STUDIAFORMA STUDIADOBA STUDIA/
TITUL
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český kombinovaná 3 roky
Bc.
Právní specializace Veřejná správa český kombinovaná 3 roky
Bc.
Mezinárodní teritoriální studia Evropská studia a veřejná správa český kombinovaná 2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český kombinovaná 2 roky
Mgr.

Organizace výuky

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.
Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu cca 5x za semestr.

Moderní prostředí

I ve středisku mají studenti k dispozici Odbornou knihovnu Jiřího Hájka, kde si mohou vypůjčit odbornou literaturu ke všem nabízeným programům, a dále studovnu s kompletním počítačovým vybavením, přístupem k internetu a elektronickým databázím odborných časopisů. Prostorově je výuka zajištěna v zrekonstruovaných, moderně vybavených učebnách s multimediální technikou. Plzeňské univerzitní středisko je celé bezbariérové a disponuje také bezbariérovou výukovou aulou pro 160 studentů.

Studium pro uchazeče s pohybovým postižením

V plzeňském univerzitním středisku MUP studují také studenti s pohybovým postižením v rámci programu Škola bez bariér

Kontakt

Podrobnější informace o studiu, termínech výuky, způsobu přihlašování a samozřejmě i o univerzitě mohou zájemci získat v kanceláři plzeňského univerzitního střediska MUP nebo při dnech otevřených dveří, které se konají každý měsíc od prosince do září.

Metropolitní univerzita Praha
Univerzitní středisko Plzeň
Koterovská 85, 326 00 Plzeň 
(budova VOŠ a SPŠE)

mapa, GPS souřadnice: 49°43'59.617"N, 13°24'13.795"E 
tel.: 377 418 242 
e-mail: plzen@mup.cz

Vedoucí univerzitního střediska
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D., sarka.waisova@mup.cz

Studijní oddělení Plzeň