Univerzitní středisko MUP v Plzni

Univerzitní středisko MUP v Plzni nabízí studium bakalářských a magisterských oborů. V bakalářském stupni můžete studovat obor Mezinárodní vztahy a evropská studia či obor Veřejná správa. Oba obory jsou vyučovány v kombinované formě, v prezenční formě lze na univerzitním středisku MUP v Plzni studovat bakálářský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia.

V magisterském stupni nabízí MUP obory Evropská studia a veřejná správa a obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, oba v kombinované formě.

Metropolitní univerzita Praha v Plzeňském kraji rovněž navazuje spolupráci s orgány státní správy i místní samosprávy a snaží se o rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Každoročně pořádá plzeňské univerzitní středisko několik odborných konferencí, workshopů a dalších odborných setkání.

nabídka studijních oborů

STUDIJNÍ PROGRAMSTUDIJNÍ OBORJAZYK STUDIAFORMA STUDIADOBA STUDIA/
TITUL
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční
kombinovaná
3 roky
Bc.
Právní specializace Veřejná správa český kombinovaná 3 roky
Bc.
Mezinárodní teritoriální studia Evropská studia a veřejná správa český kombinovaná 2 roky
Mgr.
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český kombinovaná 2 roky
Mgr.

Organizace výuky

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce od pondělí do pátku.
Pro přijetí je třeba složit přijímací zkoušku. Podrobnosti o přijímacích zkouškách viz jednotlivé obory. 

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia je kombinací účasti na výuce a samostudia.
Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a celou sobotu cca 5x za semestr.

Moderní prostředí

I ve středisku mají studenti k dispozici Odbornou knihovnu Jiřího Hájka, kde si mohou vypůjčit odbornou literaturu ke všem nabízeným oborům, a dále studovnu s kompletním počítačovým vybavením, přístupem k internetu a elektronickým databázím odborných časopisů. Prostorově je výuka zajištěna v zrekonstruovaných, moderně vybavených učebnách s multimediální technikou. Plzeňské univerzitní středisko je celé bezbariérové a disponuje také bezbariérovou výukovou aulou pro 160 studentů.

Studium pro uchazeče s pohybovým postižením

V plzeňském univerzitním středisku MUP studují také studenti s pohybovým postižením v rámci programu Škola bez bariér

Kontakt

Podrobnější informace o studiu, termínech výuky, způsobu přihlašování a samozřejmě i o univerzitě mohou zájemci získat v kanceláři plzeňského univerzitního střediska MUP nebo při dnech otevřených dveří, které se konají každý měsíc od prosince do září.

Metropolitní univerzita Praha
Univerzitní středisko Plzeň
Koterovská 85, 326 00 Plzeň 
(budova VOŠ a SPŠE)

mapa, GPS souřadnice: 49°43'59.617"N, 13°24'13.795"E 
tel.: 377 418 242 
e-mail: plzen@mup.cz

Vedoucí univerzitního střediska
PhDr. Helena Bauerová, Ph.D., helena.bauerova@mup.cz, tel.: 724 252 207

Studijní oddělení Plzeň