Aktuální informace k provozu MUP

Kontakt na studijní oddělení:
725 044 123

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

Poslední aktualizace dne 14. 10. 2022.

VÝUKA a zkouškové období

 1. Výuka v akademickém roce 2022/2023 začíná v pondělí 17. 10. 2022. 
 2. Nebudou-li státními opatřeními od podzimu 2022 zavedena omezující opatření obdobně jako v uplynulých dvou letech, bude výuka na MUP probíhat následovně:
  a)    V prezenční formě studia bude výuka probíhat „jako před covidem“, tedy pouze prezenčně v učebnách na MUP dle platných rozvrhů. Výuka nebude přenášena online, ani nebude nahrávána.
  b)    V kombinované formě studia bude výuka probíhat o sobotách dle vypsaného rozvrhu klasicky v učebnách na MUP, navíc jako pomůcka pro kombinovanou formu studia bude výuka také přenášena online na MS Teams (jazyková výuka v ZOOM) a nahrávána, přičemž nahrávky budou studentům k dispozici jako jedna z forem studijní opory. Seminární výuka a jazyková výuka bude sice přenášena online, ale nebude nahrávána.
 3. Rektorský den – 18. 11. 2022.
 4. Zkouškové období pro prezenční i kombinovanou formu studia včetně SZZK bude probíhat „jako před covidem“, tedy pouze prezenčně v učebnách na MUP.
 5. MS Teams lze i nadále využívat pro konzultace s akademickými pracovníky MUP a rovněž pro komunikaci se studijním oddělením, stejně jako klasické prezenční konzultace.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

 1. Přijímací zkoušky do všech bakalářských a magisterských studijních programů v češtině se mimořádně ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se mimořádně konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2023/2024

Přijímací zkoušky se konají formou online testu z angličtiny a to:

a) do všech bakalářských studijních programů v prezenční formě studia,
b) do bakalářských studijních programů vyučovaných v angličtině v kombinované formě studia (Anglophone Studies),
c) do magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia vyučovaných v angličtině.

Do bakalářských studijních programů v kombinované formě studia vyučovaných v češtině a do všech magisterských studijních programů vyučovaných v češtině jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

V souvislosti se státním svátkem dne 17. 11. 2022 stanovil rektor MUP na čtvrtek 18. 11. 2022 rektorský den.
V souvislosti se státním svátkem dne 17. 11. 2022 stanovil rektor MUP na čtvrtek 18. 11. 2022 rektorský den.