Aktuální informace k provozu MUP

Kontakt na studijní oddělení:
725 044 123

Kontakt na Odbornou knihovnu Jiřího Hájka:
724 831 985

Aktuality

Poslední aktualizace dne 6. 6. 2022:

Detailní informace obsahují tyto předpisy:

VÝUKA a zkouškové období

 1. Opravné termíny za nesplněné atestace v obou semestrech proběhnou od 1.9. do 30.9.2022. Ve stejném období proběhnou rovněž podzimní termíny Státních závěrečných zkoušek (SZZK), resp. Státních rigorózních zkoušek (SRZK), Státních doktorských zkoušek (SDZK) a obhajoby disertací. Až do 30.9.2022 bude stále v platnosti možnost využívat hybridní režim zkoušení, tedy jak prezenční termíny, tak i online termíny.
 2. Výuka v akademickém roce 2022/2023 začíná v pondělí 17.10.2022. 
 3. Nebudou-li státními opatřeními od podzimu 2022 zavedena omezující opatření obdobně jako v uplynulých dvou letech, bude výuka na MUP probíhat následovně:
  a)    V prezenční formě studia bude výuka probíhat „jako před covidem“, tedy pouze prezenčně v učebnách na MUP dle platných rozvrhů. Výuka nebude přenášena online, ani nebude nahrávána.
  b)    V kombinované formě studia bude výuka probíhat o sobotách dle vypsaného rozvrhu klasicky v učebnách na MUP, navíc jako pomůcka pro kombinovanou formu studia bude výuka také přenášena online na MS Teams (jazyková výuka v ZOOM) a nahrávána, přičemž nahrávky budou studentům k dispozici jako jedna z forem studijní opory. Seminární výuka a jazyková výuka bude sice přenášena online, ale nebude nahrávána.
 4. Zkouškové období pro prezenční i kombinovanou formu studia včetně SZZK bude probíhat „jako před covidem“, tedy pouze prezenčně v učebnách na MUP.
 5. MS Teams lze i nadále využívat pro konzultace s akademickými pracovníky MUP a rovněž pro komunikaci se studijním oddělením, stejně jako klasické prezenční konzultace.
 6. Pro jakékoliv připomínky k hybridní výuce byla zřízena speciální emailová adresa podnety@mup.cz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na akademický rok 2022/2023

 1. Přijímací zkoušky do všech bakalářských a magisterských studijních programů v češtině se mimořádně ruší. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém podali přihlášku ke studiu až do naplnění kapacity v jednotlivých studijních programech.
 2. Přijímací zkoušky do všech studijních programů v angličtině se mimořádně konají elektronickou formou. Pohovory a ústní části zkoušek se ruší.

PROVOZ MUP OD 1.7. DO 31.8.2022

Provoz MUP v období letních prázdnin (1.7. – 31.8.2022) bude následující:
a)    Studijní oddělení v budově MUP Praha-Strašnice je otevřeno v červenci a srpnu od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00 hodin, v pátky funguje studijní oddělení přes telefonický, emailový a MS-Teams kontakt mezi 9:00 a 15:00 hodinou.
b)    Studijní oddělení v budově MUP Praha-Jarov je od 1.7. do 4.9.2022 uzavřeno a všechny požadavky v tomto období vyřizuje studijní oddělení ve Strašnicích.
c)    Odborná knihovna Jiřího Hájka je od 1.7. do 31.8.2022 otevřena od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00 hodin.

PROMOCE

Slavností promoce se budou v září a v říjnu 2022 konat bez jakýchkoliv omezení standardně „jako před covidem“.

přičemž nahrávky budou studentům k dispozici jako jedna z forem studijní opory