Doktorské studium

  • Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je tři roky.
  • Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně ukončené vysokoškolské studium min. v magisterském stupni doložené úředně ověřenou kopií diplomu. Absolventi studijních oborů neakreditovaných v České republice přikládají úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.
  • Podmínky přijímacích zkoušek do prezenční a kombinované formy studia jsou popsány u jednotlivých oborů. 

Ukončení studia:

  • napsání a obhajoba dizertační práce
  • složení státní doktorské zkoušky
  • absolventi získají titul doktor (Ph.D.)
Studijní programStudijní oborJazyk studiaForma studiaDoba studia/
Titul
Mediální a komunikační studia Mediální studia český prezenční
kombinovaná
3 roky
Ph.D.
Mezinárodní teritoriální studia Mezinárodní vztahy a evropská studia český prezenční
kombinovaná
3 roky
Ph.D.
International Territorial Studies International Relations and European Studies anglický prezenční
kombinovaná
3 roky
Ph.D.
Politologie Politologie český prezenční
kombinovaná
3 roky
Ph.D.