Conflict and Security – Aston University

Jednoletý magisterský program Conflict and Security, realizovaný ve spolupráci Aston University a Metropolitní univerzity Praha (Katedra bezpečnostích studií) studentům nabízí jedinečnou možnost získat znalosti v oblasti mezinárodních konfliktů a bezpečnostních studií. Studium poskytuje ucelený přehled víceúrovňového vládnutí a mezinárodních vztahů přímo se vztahujících na lokální, národní, regionální i mezinárodní konflikty a bezpečnost, jak z britské, tak i ze středoevropské perspektivy. Důraz je kladen na rozvoj kritického a analytického myšlení a přenosných dovedností, které absolventi využijí jak v doktorském studiu, tak v profesionální kariéře. Studenti stráví první semestr v Birminghamu na Aston University, kde absolvují dva povinné a jeden povinně volitelný předmět. Druhý semestr probíhá na Metropolitní univerzitě Praha, kde studenti zakončí studium diplomovou prací. Veškerá výuka se koná v anglickém jazyce.

STRUKTURA PROGRAMU A HODNOCENÍ

Studenti povinně docházejí na přednášky a aktivně se účastní seminářů, cvičení a simulací a zároveň vedou vlastní výzkum na vybrané téma. V Aston University se navíc mohou zúčastnit akcí pořádaných katedrou Politics and International Relations, například hostovských přednášek nebo výzkumných seminářů a konferencí pořádaných Aston Centre for Europe. Aston University rovněž pořádá každoroční studijní cestu do institucí EU v Bruselu. Na MUP mají studenti možnost zapojit se do akcí Centra bezpečnostních studií a dalších odborných aktivit.

Každému studentovi je na počátku studia přidělen osobní tutor – akademický pracovník, který jim individuálně asistuje v akademickém a profesním rozvoji. Studenti mohou být hodnoceni na základě odborné eseje, prezentace výzkumných projektů, výzkumných zpráv, briefingů, portfolia nebo formou písemné či ústní zkoušky.

Curriculum

ModulTypMísto výuky

International Security

Core

Aston University

Concepts and Strategies for Qualitative Social Science

Core

Aston University

Religion and Politics

Optional

Aston University

The Politics of Rogue States

Optional

Aston University

Corruption-Crime-Terror Nexus: Security

Optional

Aston University

Human Security, Peacekeeping and Peacebuilding

Core

Metropolitan University Prague

Conflicts and Conflict Resolution

Core

Metropolitan University Prague

Conflicts in Central, Eastern Europe and Post-Soviet States

Optional

Metropolitan University Prague

Contemporary Analysis of East Asian Security

Optional

Metropolitan University Prague

Actorness and Power in Global Security

Optional

Metropolitan University Prague

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Program Conflict and Security připravuje studenty na kariéru jak ve státním, tak neziskovém a soukromém sektoru:

  • mezinárodní organizace, instituce EU
  • výzkumné organizace
  • think-tanky
  • vládní organizace
  • média
  • mezinárodní marketing a obchod
  • akademická sféra

Kontakt

Metropolitní univerzita Praha: Martina Varkočková; cs@mup.cz

Aston University: Dr Patrycja Rozbicka; p.rozbicka@aston.ac.uk

Přihláška

Online přihláška

Požadavky pro přijetí ke studiu

Diploma and Diploma Supplement or transcript of records (for prospective graduates) attesting to a 2.1 Degree in any discipline (or equivalent)

Letter of reference

Personal statement (motivation letter) in the extent of 500 words

Applicants whose first language is not English will be required to provide evidence of an English language qualification.
Find out more about the English language requirements

lhůta pro přihlášku

31. srpna