Bezpečnostní studia

Zajímají vás současné bezpečnostní hrozby a rizika? Chtěli byste je umět analyzovat? Pak zkuste program Bezpečnostní studia. Bezpečnostní studia posluchačům zprostředkují plné porozumění bezpečnostní problematice. V tomto ohledu reflektují zvýšenou poptávku po odbornících, kteří mají ucelené chápání soudobých bezpečnostních rizik a hrozeb, včetně jejich možných řešení.

Proč studovat

 • Jedná so o unikátní spojení sociálních věd a technického oboru.
 • Získáte komplexní pohled na současná bezpečnostní rizika a hrozby.
 • Budete schopni identifikovat a analyzovat bezpečnostní hrozby, jejich souvislosti a příčiny.
 • Naučíte se orientovat v bezpečnostní politice státu nebo firemního prostředí.

Co budete studovat

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr

Kdo vás bude učit

Tento studijní program vyučují především odborníci z katedry bezpečnostních studií.

V průběhu studia se ale setkáte také s vyučujícími z kateder mezinárodních vztahů a evropských studií, politologie a humanitních studií a mediálních studií.

Kam po studiu

 • konzultační společnosti
 • státní správa
 • výzkumné organizace
 • start-upy

Studijní program: Bezpečnostní studia
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Vyučovací jazyk: čeština
Místo studia: Praha

Katedra bezpečnostních studií má partnerství se střední odbornou školou EDUCA Pardubice, kde MUP garantuje obor s názvem Bezpečnost v informačních a komunikačních technologiích.

Pravidelně pořádáme pro studenty středních škol interaktivní hru "Zpravodajcem na vlastní kůži", prohlédněte si krátké video:

Zahraniční spolupráce

Studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Mimoevropské studijní pobyty

Online přihláškaTEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Požadovaná úroveň odpovídá maturitní zkoušce z anglického jazyka; test je formou multiple choice (otázka s několika odpověďmi, pouze jedna je správná)

 • lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby
 • gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost

Přijímací zkouška může být prominuta, pokud uchazeč spolu s podáním přihlášky ke studiu požádá o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka. Spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky z cizího jazyka musí předložit úředně ověřenou kopii certifikátu (ne staršího dvou let) o složení státní závěrečné zkoušky, případně jiné, mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka přijímací zkoušky. O prominutí jazykové zkoušky mohou požádat i uchazeči, kteří doloží úspěšné ukončení celého nebo alespoň části středoškolského nebo vysokoškolského studia v jazyce přijímací zkoušky.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

DŮLEŽITÉ

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. U škol neakreditovaných MŠMT ČR je třeba získané vzdělání doložit tzv. nostrifikační doložkou.

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje