Cambridge Exams

Metropolitní univerzitě Praha byl udělen status zkouškového centra Cambridge Assessment English akreditovaného na zkoušky Cambridge English: PET, FCE, CAE a CPE, a Cambridge English: Business; BEC Preliminary, Vantage a Higher. Studenti i zájemci z řad veřejnosti tak mají možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka. Tyto zkoušky jsou nejen jedním z důležitých předpokladů pro studium v zahraničí, ale i velkým přínosem při hledání uplatnění v profesním životě.

Všechny výše uvedené zkoušky lze skládat v klasické, tzv. „papírové podobě“ nebo v počítačové verzi. Zkoušky v počítačové verzi se mohou konat každý měsíc – podmínkou jsou minimálně 4 uchazeči.

Katedra cizích jazyků MUP nabízí také přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka.

Mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR):

Jazyková úroveň podle CEFRZkouška General EnglishZkouška Business English
B1 Cambridge English: Preliminary (PET) Cambridge English: Business (BEC) Preliminary 
B2 Cambridge English: First (FCE) Cambridge English: Business (BEC) Vantage 
C1  Cambridge English: Advanced (CAE)  Cambridge English: Business (BEC) Higher 
C2  Cambridge English: Proficiency (CPE) 

PET/BEC PRELIMINARY - MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA TESTUJÍCÍ ZÁKLADNÍ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

Zkouška Cambridge English: Preliminary prokazuje schopnost dorozumět se v každodenních situacích a psát jednoduché souvislé texty na známá témata. Je vhodná jako kvalifikace pro nižší administrativní personál. 

Zkouška Cambridge English: Business Preliminary prokazuje schopnost dorozumět se v mezinárodním pracovním prostředí v běžných každodenních situacích a zvládat jednoduchou obchodní korespondenci.

FCE/BEC VANTAGE - MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA TESTUJÍCÍ ZNALOSTI JAZYKA NA POKROČILEJŠÍ ÚROVNI

Zkouška Cambridge English: First je celosvětově nejrozšířenější cambridgeskou zkouškou požadovanou např. na pozicích manažerů. Prokazuje schopnost porozumět hlavním myšlenkám složitých textů a komunikovat natolik plynule a spontánně, že kandidát může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. 

Zkouška Cambridge English: Business Vantage prokazuje schopnost plynule komunikovat v mezinárodním pracovním prostředí, vyjádřit a obhájit svůj názor, zvládat běžnou obchodní korespondenci.

CAE/BEC HIGHER - MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA Z ANGLIČTINY PROKAZUJÍCÍ VELMI DOBRÉ ZNALOSTI JAZYKA

Zkouška Cambridge English: Advanced prokazuje schopnost rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých textů. Kandidát se umí plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů a je schopen užívat jazyk pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. 

Zkouška Cambridge English: Business Higher prokazuje schopnost výborně využívat angličtinu v mezinárodním pracovním prostředí, porozumět rozsáhlým textům, plynule komunikovat a používat složitější jazykové prostředky, zvládat obchodní korespondenci.

CPE - MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA Z ANGLIČTINY PROKAZUJÍCÍ VELMI POKROČILOU ZNALOST JAZYKA

Zkouška Cambridge English: Proficiency prokazuje schopnost snadno rozumět jakémukoli mluvenému i psanému projevu a komunikovat na úrovni, která se velmi přibližuje jazykovým schopnostem rodilých mluvčí. 

Termíny zkoušek Cambridge English pro studenty MUP jsou dostupné na SIS (Studijní informace / Cambridge English)

KONTAKT:

Mgr. Radka Doležalová
cambridge@mup.cz