Cambridge English: Advanced

Mezinárodní zkouška z angličtiny prokazující velmi dobré znalosti jazyka – úroveň C1

 • vhodná pro uchazeče na úrovni advanced (pokročilí)
 • prokazuje jazykovou úroveň, která umožňuje plnohodnotnou komunikaci jak v profesním životě, tak ve studiu (viz Úrovně CEFR)
 • ideální zkouška pro ty, kdo chtějí studovat v zahraničí na prestižních univerzitách nebo pracovat na vysokých pozicích
 • je široce uznávaná v obchodním sektoru, průmyslu, službách i administrativní sféře, jakož i na univerzitách, technických školách a v dalších institucích
 • testuje všechny jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení)

Přestože zkouška dokládá velmi dobrou znalost jazyka jak pro akademické tak profesní použití, může být i základním kamenem na cestě k získání nejvyšší jazykové kvalifikace v podobě certifikátu CPE.

Příklad zkoušky

Obsah zkoušky CAE (platný od 1. ledna 2015)

a) písemná část:

 1. Čtení a praktická znalost jazyka (90 minut)
  - obecné a detailní porozumění textům nejrůznějších žánrů a na nejrůznější témata
  - prověření znalostí gramatiky a šíře slovní zásoby formou nejrůznějších cvičení (výběr z nabízených možností, doplňování, slovotvorba, homonyma, přepis vět při zachování stejného smyslu
 2. Sloh (90 minut)
  - prokázání schopnosti napsat dva různé typy textu (dopis, článek, návrh, zpráva, příspěvek do sborníku, recenze, esej, informační leták) v délce 2 x 220–260 slov
 3. Poslech (40 minut)
  - obecné a detailní porozumění nejrůznějším typům mluveného projevu (zprávy, projevy, rozhovory, diskuze, apod.)

b) ústní část:

Pohovor ve dvojici (15 minut) či trojici (23 minut)
- prověření mluveného projevu formou řízeného dialogu, monologu, konverzace a diskuze

Cena zkoušky

 • 4 800,- Kč papírová i počítačová verze