Cambridge English: Business Higher

Mezinárodní zkouška z angličtiny prokazující velmi dobré znalosti jazyka – úroveň C1

Kandidáti jsou schopni

 • vést jednání na úrovni vedoucích pracovníků
 • přednést prezentace 
 • plynule komunikovat ve všech situacích v mezinárodním pracovním prostředí
 • studovat ekonomické obory na mezinárodních univerzitách
 • provádět samostatné výzkumy

FORMÁT ZKOUŠKY

 1. Čtení (60 minut) 
  typy úkolů: výběr z více možností, přiřazování, doplňování do textu, oprava chyb 
  zdroje textů: propagační materiály, novinové články, prezentace
 2. Psaní (70 minut) 
  2 úkoly: 
  1. zpráva (rozsah 120-140 slov)
  2. obchodní korespondence, zpráva, návrh (rozsah 200-250 slov)
 3. Poslech (40 minut) 
  typy úkolů: výběr z více možností, přiřazování, doplňování informací 
  zdroje nahrávek: prezentace, přednášky, telefonní rozhovory, dialogy, interview, diskuse
 4. Mluvení (16 minut) 
  pohovor ve dvojici: konverzace se zkoušejícím, krátká prezentace každého z kandidátů, společný rozhovor dvou nebo tří kandidátů při řešení konkrétní situace

Cena zkoušky

 • 4 900,- Kč papírová i počítačová verze