Cambridge English: Business Preliminary

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA TESTUJÍCÍ ZÁKLADNÍ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI - ÚROVEŇ B1

Kandidáti jsou schopni

 • porozumět krátkým textům
 • popsat a vysvětlit grafy
 • psát krátké emaily
 • vést jednoduché telefonní hovory a účastnit se diskusí
 • dorozumět se v mezinárodním pracovním prostředí v běžných situacích

Formát zkoušky

 1. Čtení a psaní (90 minut) 
  typy úkolů: výběr z více možností, přiřazování, doplňování do textu, vyplňování formulářů, psaní poznámek a emailů (7 úkolů v části čtení a 2 úkoly v části psaní)
  zdroje textů: obchodní korespondence, propagační materiály, grafy, tabulky, popisy výrobků, zprávy, zápisy, novinové články
 2. Poslech (40 minut) 
  typy úkolů: výběr z více možností, doplňování, zapisování údajů
  zdroje nahrávek: prezentace, přednášky, telefonní rozhovory, dialogy, interview, diskuse
 3. Mluvení (12 minut)
  pohovor ve dvojici: konverzace se zkoušejícím, krátká prezentace každého z kandidátů, společný rozhovor dvou nebo tří kandidátů při řešení konkrétní situace

Cena zkoušky

 • 2 900,- Kč papírová i počítačová verze