Cambridge English: Business Vantage

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKA TESTUJÍCÍ ZNALOSTI JAZYKA NA POKROČILEJŠÍ ÚROVNI – ÚROVEŇ B2

Kandidáti jsou schopni

 • porozumět textům z odborných publikací
 • zvládat běžnou obchodní korespondenci
 • aktivně se účastnit obchodních diskusí a jednání

Formát zkoušky

 1. Čtení (90 minut)
  typy úkolů: výběr z více možností, přiřazování, doplňování do textu, oprava chyb 
  zdroje textů: propagační materiály, novinové články, prezentace
 2. Psaní (45 minut)
  2 úkoly: 
  1. interní firemní korespondence, např. emaily, zprávy (rozsah 40-50 slov)
  2. obchodní korespondence, zpráva, návrh (rozsah 120-140 slov)
 3. Poslech (40 minut)
  typy úkolů: výběr z více možností, přiřazování, zapisování údajů 
  zdroje nahrávek: prezentace, přednášky, telefonní rozhovory, dialogy, interview, diskuse
 4. Mluvení (14 minut)
  pohovor ve dvojici: konverzace se zkoušejícím, krátká prezentace každého z kandidátů, společný rozhovor dvou nebo tří kandidátů při řešení konkrétní situace

Cena zkoušky

 • 4 600,- Kč papírová i počítačová verze