Cambridge English: First

Mezinárodní zkouška testující znalosti jazyka na pokročilejší úrovni – úroveň B2

 • nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English
 • vhodná pro uchazeče na úrovni upper-intermediate (středně pokročilí)
 • prokazuje schopnost vést plynulou komunikaci s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoli účastníka (viz Úrovně CEFR)
 • ideální zkouška pro ty, kdo chtějí pracovat nebo studovat v zahraničí
 • je široce uznávaná v obchodním sektoru, průmyslu, službách i administrativní sféře, jakož i na univerzitách, technických školách a v dalších institucích
 • testuje všechny jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení)

Přestože je zkouška dostačující pro přijetí ke studiu na mnoha zahraničních univerzitách, či získání práce v zahraničí, může být i základním kamenem na cestě k získání další kvalifikace, např. v podobě certifikátu CAE.

Příklad zkoušky

Obsah zkoušky FCE (platný od 1. ledna 2015)

a) písemná část:

 1. Čtení a praktická znalost jazyka (75 minut)
  - prokázání schopnosti porozumět obecně a detailně faktickému nebo smyšlenému textu nejrůznějšího žánru (novinový článek, článek z časopisu, úryvek z beletrie)
  - prokázání znalosti gramatiky a šíře slovní zásoby v nejrůznějších typech cvičení (výběr z nabídnutých možností, doplňování, slovotvorba, přepis vět při zachování stejného významu)
 2. Sloh (80 minut)
  - prokázání schopnosti napsat dva různé typy textu (dopis, článek, krátký příběh, zpráva, recenze, esej) v délce 120–180 slov
 3. Poslech (40 minut)
  - porozumění nejrůznějším typům mluveného projevu (zprávy, rozhovory, projevy, diskuze, apod.)

b) ústní část:

Pohovor ve dvojici (14 minut) či trojici (20 minut)
- prokázání jazykových schopností formou řízeného dialogu, diskuze a monologu na dané téma

Cena zkoušky:

 • 4 600,- Kč papírová i počítačová verze