Cambridge English: Preliminary

Mezinárodní zkouška testující základní jazykové dovednosti - úroveň B1

 • základní zkouška
 • vhodná pro uchazeče na úrovni intermediate (mírně pokročilí)
 • prokazuje schopnost dorozumět se v každodenních situacích v mluveném i psaném projevu, stejně jako schopnost chápat souvislý text na běžné téma (viz Úrovně CEFR)
 • uznávána je v administrativně-úřednické oblasti, na úrovni nižšího managementu, v cestovním ruchu, maloobchodě, stavebnictví a výrobě
 • testuje všechny jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení)

Přestože jde o nejzákladnějších z Cambridge Exams, může Vám zkouška pomoci rozkrýt slabé a silné stránky v používání angličtiny a bude základním kamenem na cestě k získání další kvalifikace, např. v podobě certifikátu FCE.

Příklad zkoušky

Obsah zkoušky PET (celková délka cca 2 hodiny a 15 minut)

 1. Čtení a psaní (90 minut) 
  - porozumění informacím ze značek a informačních tabulí 
  - porozumění základním informacím v jednoduchém textu na běžné téma 
  - prověření slovní zásoby a gramatiky formou krátkého doplňovacího cvičení 
  - prověření slovní zásoby a gramatiky formou písemného projevu (krátká zpráva a příběh/dopis v délce cca 100 slov) 
 2. Poslech (30 minut) 
  - porozumění nejrůznějším typům nahrávek na každodenní témata (krátké zprávy, rozhovory, diskuze) 
 3. Pohovor ve dvojici (10 - 12 minut) či trojici (13 - 15 minut) 
  - prokázání jazykových schopností formou řízeného dialogu, diskuze a monologu na dané téma

Cena zkoušky

 • 2 900,- Kč papírová i počítačová verze