Cambridge English: Proficiency

Mezinárodní zkouška z angličtiny prokazující velmi pokročilou znalost jazyka – úroveň C2

 • vhodná pro uchazeče na úrovni proficiency (vysoce pokročilí)
 • prokazuje velmi pokročilou jazykovou úroveň, která umožňuje plnohodnotnou a plynulou komunikaci v profesní i akademické sféře, stejně jako schopnost porozumět dlouhým, náročným textům na specifická témata (viz Úrovně CEFR)
 • ideální zkouška pro ty, kdo chtějí studovat v zahraničí na prestižních univerzitách nebo pracovat na vysokých pozicích
 • je široce uznávaná ve všech oblastech profesního i akademického života jako doklad jazykové úrovně, která se blíží rodilému mluvčímu
 • testuje všechny jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení)

Obsah zkoušky CPE

a) písemná část:

 1. Čtení a praktická znalost jazyka (90 minut)
  - porozumění nejrůznějším typům textů na úrovni jednotlivých slov, vět, odstavců i celku
  - prověření znalostí gramatiky, šíře slovní zásoby a schopnosti napsat shrnutí textu
 2. Sloh (90 minut)
  - prokázání schopnosti napsat dva různé typy textu (příběh, dopis, článek, zpráva, recenze, apod.) v délce 240–280 a 280–320 slov
 3. Poslech (40 minut)
  - porozumění nejrůznějším typům mluveného projevu, včetně přednášek, veřejných prohlášení, zpráv, apod.

b) ústní část:

Pohovor ve dvojici (19 minut) či trojici (28 minut)
- prověření schopnosti komunikovat v nejrůznějších interakcích, a to formou řízeného dialogu, monologu na dané téma, konverzace a diskuze

Cena zkoušky

 • 4 900,- Kč papírová i počítačová verze