Přípravné kurzy na Cambridge Exams

Metropolitní univerzita Praha nabízí přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Exams. Kurz je zakončen tzv. bariérovým testem (zkouškou nanečisto). Úspěšné složení bariérového testu je podmínkou pro podání přihlášky na danou zkoušku. Kapacita kurzu je 14-18 účastníků. Všichni lektoři kurzů na MUP mají vysokoškolské vzdělání nebo odpovídající certifikát (DELTA, CELTA, TEFL) a dlouholetou praxi v oboru.

Níže uvedené informace a podmínky se týkají zájemců o přípravné kurzy na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Exams z řad veřejnosti, informace pro studenty MUP jsou k dispozici po přihlášení do Studijního informačního systému (SIS) v sekci Studijní informace, Cambridge English.

PŘÍPRAVNÉ KURZY A ZKOUŠKY CAMBRIDGE PODLE SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE PRO JAZYKY (CEFR)

Více informací o úrovních CEFR

JAZYKÚROVEŇ PODLE CEFRZKOUŠKA GENERAL ENGLISHZKOUŠKA BUSINESS ENGLISHPOČET ABSOLVOVANÝCH HODIN VÝUKY
Anglický A1     do 150
A2     180 - 200
B1 Cambridge English: Preliminary Cambridge English: Business Preliminary 350 - 400
B2 Cambridge English: First Cambridge English: Business Vantage 500 - 600
C1 Cambridge English: Advanced Cambridge English: Business Higher 700 - 800
C2 Cambridge English: Proficiency   1000 - 1200

MÍSTO KONÁNÍ KURZU:

Metropolitní univerzita Praha
Budova na Jarově
Učňovská 100/1, Praha 9, 190 00 
mapa google view

TYP KURZU

  • semestrální FCE, CAE, CPE

UČEBNÍ METODA

Lekce jsou vedeny komunikativní metodou se zaměřením na studenta. Kromě zdokonalení gramatiky, slovní zásoby, ústního a písemného projevu si účastníci kurzu osvojí postupy a strategie pro dosažení co nejlepšího výsledku u zkoušky a seznámí se se způsoby hodnocení zkoušek.

UČEBNÍ MATERIÁLY

Každý účastník kurzu je povinen zakoupit si učební materiály. V hodinách se pracuje s nejnovějšími učebnicemi určenými přímo k přípravě na zkoušky Cambridge English. Mimo předepsaný učební text používají lektoři v hodinách i doplňkové materiály, např. didaktické hry k procvičení gramatiky a slovní zásoby, autentické materiály, přípravné testy, atd.

PŘIJETÍ DO KURZU

Před přijetím do kurzu jsou zájemci o kurz povinni zúčastnit se rozřazovacího testu, který přesně určí jejich úroveň. Na základě testu budou rozřazeni do skupin, respektive jim bude doporučeno, na kterou zkoušku se mají připravovat. Testu se účastnit nemusí, pokud již vlastní certifikát Cambridge nižší úrovně, ne však starší 2 let. Správné zařazení umožní maximálně zefektivnit přípravu v kurzu.

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

Po absolvování rozřazovacího testu obdrží zájemci o kurz e-mail s informací o výsledku testu a doporučením vhodného kurzu. V případě zájmu pak mohou podat závaznou přihlášku a poté zaplatit příslušný poplatek za přípravný kurz.

Přihlášku je třeba podat osobně nebo poštou na studijním oddělení MUP v Praze na Jarově

Cena kurzu

  • semestrální 3.000,- Kč/ 121,- EUR

KONTAKT

Mgr. Radka Doležalová
cambridge@mup.cz