Aktivity centra

Aktivity centra mimo jiné zahrnují:

  • diskuzní kulaté stoly s odborníky
  • mezinárodní vědeckou konferenci na aktuální téma
  • spolupráci s českými i zahraničními institucemi a výzkumnými středisky
  • účast na řešení grantových projektů