Výzkum a publikace

2016

Transcript Verlag vydává knižní titul Dr. Kateřiny Březinové:

KlEINSTAATEN IM KALTEN KRIEG – Kulturelle, politische, militärische und wirtschaftliche Wechselbeziehungen zwischen Europa und Lateinamerika

Albert Manke, Kateřina Březinová (Hg.)

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3526-3/kleinstaaten-im-kalten-krieg

2015

Nakladatelství Karolinum University Karlovy v Praze právě vydává odbornou monografii vedoucí Iberoamerického centra MUP, Dr. Kateřiny Březinové:

EL IMAGINARIO CHICANO – La iconografía civil y política en Estados Unidos de América de los mexicanos 1965–2000

Anotace: 
Hispánská populace, tvořená z větší části lidmi mexického původu, by měla podle kvalifikovaných odhadů představovat v polovině 21. století demograficky největší skupinu obyvatel Spojených států amerických. Už dnes je její vliv na politické, kulturní a společenské dění v zemi nepřehlédnutelný.

Předkládaný titul dává klíč k lepšímu porozumění současné pozice Mexičanů v USA. Zasazuje ji nejprve do širší politické a kulturní historie Spojených států a poté se zaměřuje na projevy politizace té části poválečné generace Mexičanů – tzv. „Chicanos“– která se v kontextu hnutí za občanská práva v 60. a 70. letech 20. století přidala k sílící kritice tradičního způsobu chápání americké identity. Jejich politizaci doprovázela imaginace nové, opoziční identity Mexičanů v USA, hlásící se o rovná práva a příležitosti v zemi, kde někteří žili po mnoho generací, zatímco jiní přišli nedávno.

Jádro práce tvoří katalog vizuálního jazyka – nejčastěji používaných ikon a symbolů – jehož prostřednictvím se Chicanos pokoušejí definovat sebe, zdroje politické inspirace i klíčová témata mexické diaspory v USA. Prostřednictvím kritické interpretace jejich ikonografického světa dokumentuje kniha způsoby imaginace kolektivní identity Mexičanů v USA, jakož i zásadní proměny, kterými prošla mezi léty 1965 a 2000. Nakladatelství Karolinum, UK Praha, 2014 (španělsky)

Prezentace knihy 25. 11. 2015 (Instituto Cervantes)