Ústav právní ochrany duševního vlastnictví

UPODV-01
UPODV-02
UPODV-03
UPODV-04
UPODV-05
UPODV-06
UPODV-07
UPODV-08
UPODV-09

Základní informace

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) vykonává vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví.

S ohledem na vývoj v tomto oboru u nás i ve světě se v nejbližší době počítá s  řešením otázek spojených s evropským soudním systémem ve vztahu k právům z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, právních aspektů marketingové komunikace a internetového a počítačového práva.

Dosažené výsledky vyučujících a studentů jsou publikovány ve sbornících a odborných časopisech.

Ústav právní ochrany duševního vlastnictví (ÚPODV) byl zřízen 12. září 2007 a je vysokoškolým ústavem ve smyslu zákona o vysokých školách. Ředitelem tohoto ústavu byl jmenován prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

 

    Více    

Kontakt:
Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Ředitel ústavu

upodv@mup.cz

http://upodv.mup.cz