Acta MUP

Recenzovaný časopis Acta MUP, jehož první číslo vyšlo koncem roku 2010, navázal na řadu publikačních možností v oblasti práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví. Časopis obsahuje články jak akademických pracovníků a doktorandů Metropolitní univerzity Praha, tak odborníků z jiných vysokých škol, kteří se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví, stejně jako patentových zástupců i specialistů z průmyslu a obchodu, kteří se teoreticky i prakticky zabývají touto problematikou.