Metropolitan University Prague Press

Vydavatelství

Publikace

CHARVÁT, Jakub; JUST, Petr. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice

CHARVÁT, Jakub; JUST, Petr. Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice | 10/03/2017

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-47-2

ODEHNALOVÁ, Jana a kol. Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu

ODEHNALOVÁ, Jana a kol. Ochrana lidských práv v ústavním a evropském kontextu | 16/02/2017

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2016. ISBN 978-80-87956-45-8

JAKL, Ladislav a kol. Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními

JAKL, Ladislav a kol. Logické postupy při práci s vynálezy, vzory a označeními | 15/02/2017

2. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. ISBN 978-80-87956-46-5

BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie

BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie | 01/02/2017

1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press a Triton, 2017. ISBN 978-80-87956-42-7

Více

vydavatelství Metropolitan University Prague Press

Metropolitní univerzita Praha má na základě evidence v Národní agentuře ISBN oprávnění vydávat své vlastní publikace. Za tímto účelem zřídila Vydavatelství MUP, používající název Metropolitan University Prague Press. Vydavatelství se zaměřuje jak na vydávání učebních textů, tak na vydávání odborných knih dle kritérií RIV.

Vydavatelská činnost odborných knih a studijní literatury zahrnuje práce z oborů práva, ekonomie, mezinárodní politiky, veřejné správy, průmyslového a duševního vlastnictví a dalších humanitních i sociálních oborů. Zájemci mohou učebnice i odborné knihy zakoupit v prostorách knihovny, instituce na fakturu. 

Určitý počet výtisků je také k dispozici k absenčním a prezenčním výpůjčkám. 

Vědecká redakce Vydavatelství

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., MUP, Politologie, předseda
doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., MUP, Mezinárodní vztahy a evropská studia
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc., FMV VŠE, Veřejná správa
prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., MUP, Mezinárodní obchod
doc. Ing. Jan Sýkora, Ph.D., FF UK v Praze, Asijská studia a mezinárodní vztahy
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., MUP, Anglofonní studia
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., FSV UK v Praze, Mediální studia
prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., MUP, Průmyslové vlastnictví
prof. Dr. Miroslav Novák, CEVRO Institut, Politologie
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., tajemník

Kontakt:
Mgr. Stanislava Zahálková
e-mail: stanislava.zahalkova@mup.cz

Kontaktní formulář

Neváhejte se nás zeptat na cokoliv, rádi Vám odpovíme.

* Povinné údaje