Harmonogram akademického roku

Akademický rok začíná na začátku října a je rozdělen na zimní a letní semestr. Každý semestr se skládá ze 13 týdnů výuky (akademická výuka) a po něm následuje 5 týdnů zkouškového období.

Všechny studijní povinnosti dného semestru se standardně plní během zkouškového období  Studenti mají právo na tři řádné termíny pro získání kreditu/složení zkoušky v příslušném zkouškovém období.

Studenti, kteří nesplní studijní požadavky během řádných termínů, mohou požádat o opravný termín atestace za každý jednotlivý předmět podle pravidel a podmínek stanovených Studijním a zkušebním řádem Metropolitní univerzita Praha.