Aktuální vědecké a vzdělávací projekty

Komparace interakce práva proti nekalé soutěži a práva duševního vlastnictví

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 17-11867S

Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a aliance

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 16-02288S

Financování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovni

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Spoluřešitel: PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 16-25570S

Strategic Transitions for Youth Labour in Europe

Poskytovatel: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation
Řešitelé: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. a PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
Typ projektu: Collaborative project, large-scale integrating project
Registrační číslo: 613256
Webová stránka projektu: www.style-research.eu