Aktuální vědecké a vzdělávací projekty

Zastoupení evropských občanů? Geografie evropských voleb, degresivní proporcionalita a zastoupení členských zemí v EP

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: Mgr. Jakub Charvát Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 18-09161S

Japonská národní identita a revisionismus Šinza Abeho

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: Mgr. Michal Kolmaš Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 18-05339S

Komparace interakce práva proti nekalé soutěži a práva duševního vlastnictví

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 17-11867S

Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a aliance

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Řešitel: doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt 
Registrační číslo: 16-02288S

Financování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovni

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Spoluřešitel: PhDr. Jan Outlý, Ph.D.
Typ projektu: standardní grantový projekt
Registrační číslo: 16-25570S