Přijímací řízení

Přijímací řízení prodlouženo do 19. 10. 2016 (přijímací zkoušky pro prezenční formu studia 14. 10. 2016) na základě rozhodnutí rektora č. 19/2016.

Krok 1 – podání elektronické či papírové přihláškyOnline přihláška

Krok 2 – složení přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky pro prezenční studium:

 • Bakalářské studium – test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského) – viz jednotlivé obory
 • Magisterské studium – test nebo pohovor ze společenskovědního základu zaměřeného dle oboru studia – viz jednotlivé obory
 • Doktorské studium – viz jednotlivé obory – Mezinárodní vztahy a evropská studia, International Relations and European Studies, Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví, Politologie
 • Rigorózní řízení – posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jedotlivé obory
 • Uchazeči cizinci, kteří nemají český jazyk (případně slovenský) jako svůj rodný a hlásí se ke studiu v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v prezenční, tak i v kombinované formě (s výjimkou občanů Slovenska a absolventů SŠ studia v českém jazyce).
 • Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor.

Přijímací řízení pro kombinované studium:

 • bez přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušku skládají v kombinovaném studiu pouze uchazeči o obory Anglofonní studia, Anglophone Studies a magisterský obor Mediální studia. Přijímací zkoušku skládají v termínech přijímacích zkoušek pro prezenční formu studia.

Termíny přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské prezenční studium

Praha, Plzeň, Hradec Králové – přijímací zkoušky se konají v budovách školy ve městě podle místa studia

 • 1. 6. 2016
 • 22. 6. 2016
 • 3. 8. 2016
 • 7. 9. 2016
 • 21. 9. 2016
 • 29. 9. 2016
 • 14. 10. 2016

Termín přijímacích zkoušek pro doktorské studium

 • pro obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a International Relations and European Studies: 21. 6. 2016
 • pro obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví: 3. 6. 2016, náhradní termín je 17. 6. 2016 (po předložení zdůvodněné žádosti)
 • pro obor Politologie: 14. 9. 2016
 • pro obor Mediální studia: 5. 10. 2016

Krok 3 – zaplacení školného, uzavření Smlouvy o studiu, zápis a imatrikulace

Uchazeči, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu na MUP, budou zároveň vyzváni k uhrazení školného za první akademický rok a uzavření Smlouvy o studiu. Před zahájením akademického roku proběhne zápis, kde se noví studenti dozvědí potřebné informace o organizaci studia a budou pozváni na slavnostní imatrikulaci.

ZKUSTE SI PŘIJÍMAČKY NANEČISTO