Vědecká rada Metropolitní univerzity Praha

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. 
ředitel Orientálního ústavu AV ČR

doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. 
zástupkyně vedoucího vědeckého oddělení Ústavu mezinárodních vztahů
členka Rady Ústavu mezinárodních vztahů

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 
zástupce vedoucího katedry průmyslového vlastnictví MUP

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. 
člen Rady pro vnitřní hodnocení MUP
člen katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

PhDr. Jan Bureš, Ph.D. 
prorektor pro pedagogickou činnost MUP
zástupce vedoucího katedry politologie a humanitních studií MUP

prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 
vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 
prorektor pro akademický rozvoj MUP
vedoucí akademické oblasti Univerzitního střediska MUP Plzeň

Mgr. Petr Grulich, Ph.D. 
prorektor pro vnitřní záležitosti Univerzity Hradec Králové

prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. 
katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno 

doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.
vedoucí katedry bezpečnostních studií MUP

doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. 
zástupkyně vedoucího katedry právních disciplín a veřejné správy MUP

prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 
prorektor pro vědu a výzkum MUP
vedoucí katedry průmyslového vlastnictví MUP
ředitel ÚPODV

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
katedra právních disciplín a veřejné správy MUP

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 
vedoucí katedry mediálních studií MUP

PhDr. Petr Just, Ph.D. 
vedoucí katedry politologie a humanitních studií MUP

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. 
vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy MUP

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 
rektor MUP

doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. 
vedoucí katedry Asijských studií MUP

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl 
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. 
ředitel Ústavu mezinárodních vztahů

PhDr. Martin Lachout, Ph.D. 
zástupce vedoucí katedry cizích jazyků

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA 
děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. JUDr. Jiří Srstka 
ředitel o.s. Dilia

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
zástupce ředitele Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. Ing. Jitka Veselá, MBA, Ph.D. 
vedoucí katedry mezinárodního obchodu MUP

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 
zástupce vedoucí katedry anglofonních studií MUP

doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. 
zástupce vedoucího katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP

Jednací řád vědecké rady